Ads Top

'Reactor Instituut Delft veilig'

Op 6 maart publiceerde het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de resultaten van het robuustheidsonderzoek - stresstest - van het Reactor Instituut Delft (RID), de nucleaire onderzoeksreactor van de TU Delft. Uit deze evaluatie blijkt dat de reactor van het RID veiligheidsmarges heeft boven de oorspronkelijke ontwerpvoorwaarden. Het RID deed op vrijwillige basis mee aan het robuustheidsonderzoek. De omvang van de reactor – 2 MW – is namelijk zeer beperkt, waardoor de maximale consequenties gering zijn.
Het ongeval met de kerncentrales in Fukushima op 11 maart 2011 heeft op Europees niveau geleid tot de beslissing om alle Europese kernenergiecentrales te onderwerpen aan een robuustheidsonderzoek, vaak aangeduid als ‘stresstest’. In Nederland heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ervoor gekozen om ook de onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft op vrijwillige basis aan deze evaluatie te laten meedoen. Hierbij is afgesproken om de stresstest zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de door de European Nuclear Safety Regulator Group (ENSREG) opgestelde methodiek voor kerncentrales. Deze methodiek concentreert zich op zes modules, maar door de geringe omvang van de reactor (2 MW) zijn niet alle modules relevant voor het RID.
Belangrijkste conclusie uit het onderzoek  is dat het RID  met ruime marges extreme weersomstandigheden en aardbevingen kan weerstaan. Geconcludeerd kan worden dat de reactor van het RID veilig is: er zijn goede voorzieningen in het ontwerp van de reactor om ongevallen het hoofd te bieden. Tevens is uit het onderzoek naar voren gekomen dat zelfs voor het meest extreme ongeval de maximaal denkbare dosis straling voor leden van de bevolking onder de wettelijke vastgestelde ongevalsnormen (NPK) zal blijven. De consequenties van het ongeval die voortkomen uit de aanwezigheid van de onderzoeksreactor blijven, in het ergst denkbare scenario, dan ook beperkt tot tijdelijke ontruiming van het instituutsterrein. Om de veiligheidsmarges nog verder te kunnen vergroten is een aantal verbetermogelijkheden voorgesteld, waaronder het verhogen van het uitlaatpunt van de overdrukbeveiliging van de reactorhal. Deze mogelijkheden zullen nader worden onderzocht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.