Ads Top

Geldboete van 100.000 euro geëist tegen Shell Moerdijk

Het Functioneel Parket heeft woensdagmiddag voor de rechtbank Breda een geldboete van 100.000 euro geëist tegen het bedrijf Shell Moerdijk. Uit onderzoek is gebleken dat Shell tot vijf maal toe afvalwater heeft geloosd met een fors hoger gehalte aan gevaarlijke stoffen als benzeen, tolueen, styreen, xylenen en ethylbenzeen dan was toegestaan volgens de milieuvergunning. De multinational heeft hiermee volgens het Openbaar Ministerie bewust een risico genomen voor mens en milieu.
Shell loosde het extra vervuilde afvalwater op een persleiding die loopt tussen Moerdijk en het waterleidingbedrijf in Rilland-Bath. De overtredingen van de milieuvergunning vonden plaats in april en juli 2009 en januari 2010.
De extra vervuilde lozingen waren het gevolg van een drietal verstoringen van het productieproces op het terrein van Shell Moerdijk. Het bedrijf heeft deze verstoringen gemeld aan het bevoegd gezag, waardoor bij het waterzuiveringsbedrijf in Rilland-Bath de nodige maatregelen getroffen konden worden om de nadelige gevolgen voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken.
De officier van justitie noemde de overtredingen van de milieuvergunningen ernstig. Het betrof overschrijdingen van één vijfde tot bijna twee maal de toegestane norm. De multinational heeft volgens het Openbaar Ministerie bij twee van de drie incidenten willens en wetens de kans aanvaard dat het mis kon gaan.
In één geval ging een alarm af en was het bedrijf dus gewaarschuwd. Desondanks werd doorgegaan met de lozingen. Bij een ander incident was een slang onbruikbaar geworden door vorstschade. Er werd een alternatieve slang aangesloten zonder vooraf de risico's te inventariseren. Hierdoor kwamen uiteindelijk te veel gevaarlijke stoffen in het afvalwater terecht.
Bedrijven die zich bezig houden met milieubelastende werkzaamheden moeten daarvoor een milieuvergunning aanvragen volgens de Wet milieubeheer. In een milieuvergunning zijn voorschriften opgenomen om milieuschade en milieuverontreiniging te voorkomen. Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben extra zware verplichtingen ten aanzien van veiligheid en milieu. Een klein verzuim kan grote consequenties hebben. Wanneer bedrijven en personen in strijd handelen met de milieuvergunning kan dat tot ernstige incidenten leiden en de omgeving ernstige schade berokkenen. Daarom treedt de overheid hiertegen op.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.