Ads Top

Technisch bedrijf moet naam veranderen


GreenFox heeft een kort geding gewonnen tegen naam genoot Green Fox Consultants. Greenfox houdt zich bezig met productontwikkeling en processen ter verduurzaming en energiebesparing van de gebouwde omgeving. Het bedrijf heeft haar handelsnaam op 20 april 2011 gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom als woordmerk. GFSC is opgericht op 22 juni 2011 en is op het gebied van milieu en duurzaamheid actief, onder andere met betrekking tot technische constructies, installaties en (bedrijfs) processen in de bouw. De door GFSC in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven handelsnamen zijn Green Fox Consultants B.V. en The Green Fox. GFSC beheert de ook domeinnaam Thegreenfoxgroup.com. Op deze website presenteert GFSC zich met de handelsnamen Green Fox Consultants (B.V.) en Green Fox Group. Greenfox vond dat er sprake was van verwarringsgevaar. Partijen hebben vervolgens onderhandeld om het gerezen geschil in der minne op te lossen, maar dat is niet gelukt. De voorzieningenrechter heeft GFSC in het ongelijk gesteld. GFSC zal met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ieder gebruik van de handelsnaam Green Fox en/of GreenFox en van iedere handelsnaam of teken identiek of in slechts geringe mate afwijkend van de handelsnaam en het woordmerk GreenFox van GreenFox, waaronder begrepen het meervoud Green Foxes, te staken en gestaakt te houden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.