Ads Top

Gemeten luchtkwaliteit Nieuwegein verbeterd

De gemeten concentraties stikstofdioxide over 2010 zijn in Nieuwegein duidelijk lager dan in 2009 en voldoen vrijwel overal aan de norm. De berekende concentraties over 2010 zijn vergelijkbaar met 2009 en liggen langs diverse drukke wegen nog boven de norm. Naar verwachting wordt, conform wettelijke verplichting, in 2015 overal in Nieuwegein voldaan aan de normen voor fijn stof en stikstofdioxide.

Nieuwegein houdt al een aantal jaren de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten, zowel met berekeningen als met metingen. Onlangs zijn de rapportages over 2010 afgerond. Het college van b&w heeft kennisgenomen van deze jaarrapportages en ze vrijgegeven voor publicatie. De jaarrapportages over 2010 zijn, net als de rapportages over voorgaande jaren, te vinden op www.nieuwegein.nl/lucht. Ook de interactieve luchtkaart op deze website is geactualiseerd.

Het berekenen en meten van de luchtkwaliteit is onderdeel van de Vervolgaanpak Luchtkwaliteit Nieuwegein, die in mei 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. In dit plan zijn ook diverse maatregelen opgenomen om de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren. In 2011 zijn onder meer walstroom voor binnenvaartschippers en de eerste laadpalen voor elektrische auto's in gebruik genomen. Ook is het eerste gemeentelijke voertuig op groen gas geleverd. Sinds de verhuizing naar het Stadshuis is daarnaast een nieuw gemeentelijk mobiliteitsbeleid van kracht, waarmee medewerkers worden ontmoedigd voor woon-werkverkeer de auto te gebruiken en worden gestimuleerd met de fiets of het openbaar vervoer te reizen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.