Ads Top

Vattenfall publiceert informatie Nederlandse productiecapaciteit

Vattenfall publiceert sinds 28 december informatie over de beschikbaarheid van haar elektriciteitscentrales in Nederland en de gasopslag Epe bij de grens met Duitsland. Op de website gaat Vattenfall niet-geplande uitval of een verminderde uitvoer van elektriciteitsproductie-eenheden vermelden die groter is of gelijk aan 100 Megawatt. Daarnaast gaat Vattenfall geplande en niet-geplande uitval van gasinstroom en -uitstroom bij de gasopslag Epe tot 2014 publiceren.
Vattenfall doet dit om aan de EU-richtlijn 'Regulation on Energy Market Integrity and Transparency' te voldoen. Dit voorschrift treedt 28 december in werking. De richtlijn heeft tot doel de integriteit en transparantie van de Europese elektriciteits- en gasmarkten te verhogen.
In Duitsland vermeldt Vattenfall de productiegegevens op de website van de European Energy Exchange, terwijl deze informatie voor de Scandinavische landen op de Nord Pool Spot Exchange wordt gepubliceerd. De extra gegevens die in Nederland worden gepubliceerd, zijn een aanvulling op de productiegegevens die door Tennet samen met EnergieNed op www.productiondata.nl worden vermeld.
In Nederland is men momenteel bezig met het opzetten van een centraal transparantieplatform. "We willen alle gegevens over de Nederlandse markt publiceren in een centraal transparantieplatform zodra dit platform actief is", zegt Alfred Hoffmann.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.