Ads Top

UMC’s gaan voor 30% energie-efficiencyverbetering

De Nederlandse Federatie van UMC's (NFU) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben op 1 december 2011 afspraken gemaakt over energiebesparing in de universitair medische centra. De UMC's spannen zich volgens de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3) in om in 2020 30 procent efficiënter om te gaan met energie dan in 2005. Zo bespaart UMC Utrecht nu al ruim 600.000 kWh per jaar met de vervanging van oude koelmachines door efficiëntere koeling. Begin 2012 zijn ook het laagtemperatuurwarmtenet en koudwaternet van UMC Utrecht gereed, wat naar verwachting een extra besparing oplevert van circa 300.000 kWh en 1 miljoen m³ aardgas per jaar. UMC St. Radboud bespaart elk jaar 876.000 m³ aardgas dankzij het gebruik van efficiëntere stoomketels. Ook 6 andere Nederlandse UMC's zijn al actief in het kader van MJA3.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.