Ads Top

Tarieven TenneT voor 2012 vastgesteld

De Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) heeft de tarieven voor de diensten en het transport van elektriciteit van TenneT voor het jaar 2012 vastgesteld. De tarieven van TenneT blijven tot de laagste van Europa horen. Nederland kan bovendien bogen op een wereldwijd hoge leveringszekerheid en betrouwbaarheid van het landelijke hoogspanningsnet.
De vastgestelde tarieven zijn gewijzigd ten opzichte van het eerdere tarievenvoorstel van TenneT. Reden hiervoor is dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na het tarievenvoorstel een aantal herziene besluiten heeft genomen. De financiële gevolgen van deze nieuwe besluiten zijn deels meegenomen in de tarieven voor 2012. Als gevolg hiervan zijn de tarieven als volgt vastgesteld:
220 / 380 kV netten
De transporttarieven voor de EHS-netten (220/380 kV) stijgen ten opzichte van de tarieven 2011 met gemiddeld 3,8 %. De verhoging hangt voor het overgrote deel samen met investeringen in het Nederlandse hoogspanningsnet. Zo is een nieuw hoogspanningsstation in Bleiswijk in bedrijf genomen en werd de transportcapaciteit in het noorden verhoogd door de capaciteit van de 220 kV verbinding tussen Zwolle en Groningen uit te breiden en een geheel nieuw hoogspanningsstation Eemshaven – Oudeschip te bouwen.
110 / 150 kV netten
De transporttarieven van de HS-netten (110/150 kV) voor het jaar 2012 stijgen met gemiddeld 0,6 %. Ook hier zijn diverse investeringen zoals netversterkingen gedaan. Er is onder meer een nieuwe 110 kV verbinding tussen Hoogeveen en Beilen gerealiseerd.
Systeemdienstentarief
Het systeemdienstentarief stijgt het komende jaar met 3,7% ten opzichte van het tarief in 2011. Deze stijging is met name het gevolg van inflatiecorrectie voor het jaar 2012.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.