Ads Top

BiomimicryNL sluit Green Deal met minister Verhagen

Stichting BiomimicryNL sluit op 13 december 2011 samen met verschillende partners uit het bedrijfsleven een Green Deal met minister Verhagen in Den Haag. Onderdeel van deze deal is het uitwerken van een door biomimicry geïnspireerde aanpak voor gebiedsontwikkeling. Dat gebeurt in samenwerking met draaijer+partners (realiseren een waardevolle verbinding tussen gebied, gebouw en gebruik) en BELW Advies (innovatief groen en landschapsarchitectuur).
Het beoogde eerste pilotproject is Landelijk Strijp in Eindhoven, met daarbinnen de Brainport Innovatie Campus (BIC). De uitwerking van aanpak en voorwaarden is nog in volle gang. Maar om het enthousiasme alvast te onderstrepen, tekent BIC de Green Deal als intentieverklaring.
‘Biomimicry’ is afgeleid van bios (leven) en mimic (nabootsen). Deze snel opkomende discipline gaat bij de natuur te rade voor het duurzaam oplossen van menselijke uitdagingen. Hierbij dienen slimme vondsten die de natuur in 3,8 miljard jaar research en development heeft ontwikkeld, als voorbeeld voor menselijke innovaties. Biomimicry streeft naar het toepassen van dezelfde duurzame 'ontwerpprincipes' als de natuur. Bijvoorbeeld qua grondstoffen, energie, chemie, lokale oplossingen en samenwerking. Deze ‘Life’s Principles’ beschrijven de vuistregels waardoor natuurlijke ecosystemen zich heel lang kunnen handhaven. Deze ecosystemen bestaan uit een grote diversiteit aan soorten die een uitgekiende, zich steeds ontwikkelende balans met elkaar bereiken door synergie en symbiose.
Bij de duurzame ontwikkeling van gebied, gebouw en gebruik kunnen wij veel leren van de natuur, zo is de stelling. Daarom werken biomimicryNL, BELW Advies en draaijer+partners gezamenlijk aan een visie en aanpak vanuit het perspectief  'een gebouwde omgeving die functioneert als een ecosysteem'. Hierbij wordt gestuurd op twee doelstellingen: meten & monitoren en inspireren & innoveren. Binnen deze aanpak worden drie thema's met elkaar verbonden: - ecologische en ecosysteemprestaties in een gebied - synergie en symbiose tussen verschillende functies in het gebied - evolutionair vastgoed dat met toekomstige gebiedsontwikkelingen kan mee evolueren.
Deze aanpak moet leiden tot gezonde en vernieuwende uitgangspunten, zowel vanuit ecologisch, economisch als menselijk perspectief. De BIC vormt samen met het gebied  Landelijk Strijp een spraakmakend voorbeeld van gebiedsontwikkeling. De BIC en Eindhoven zetten beide in op hoogwaardige verblijfskwaliteit en ecologische waarde. Binnen de BIC zal de mondiale top van hightech-mechatronicabedrijven een plek krijgen. Het hoge ambitieniveau maakt dit project tot de perfecte pilot voor deze Green Deal.
De Green Deal Biomimicry betreft niet alleen het pilotproject. Het initiatief is ook gericht op het in brede zin ontwikkelen van de Nederlandse innovatie- en kennisinfrastructuur voor biomimicry. De Rijksoverheid ondersteunt de opbouw hiervan. Naast gebiedsontwikkeling is ook waterbased chemistry een onderwerp binnen de Green Deal. De Green Deal wordt voor het icoonproject gebiedsontwikkeling ondertekend door Hans Duisters namens Brainport Innovatie Campus, Stichting biomimicryNL, draaijer+partners en BELW Advies. Voor de andere onderdelen van deze Green Deal tekenen partijen als Technische Universiteit Delft en InterfaceFLOR.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.