Ads Top

Bio presteert beter op meeste duurzaamheidsaspecten

Wageningen University & Research Centre heeft de integrale duurzaamheidsprestaties van biologische landbouw onderzocht. De resultaten zijn op 6 december 2011 gepubliceerd in het rapport "Perspectief op duurzaamheid". Het rapport laat zien dat biologische landbouw in de meeste gevallen duurzamer presteert dan conventionele landbouw, maar in sommige gevallen slechter. Sommige duurzaamheidsdoelstellingen raken met elkaar in conflict. Volgens IFOAM-bestuurslid en Eosta-oprichter Volkert Engelsman maakt het onderzoek de noodzaak van een werkbaar integraal duurzaamheidsmodel als Nature & More duidelijk.
Het rapport behandelt zeven aspecten van sociale, ecologische en economische duurzaamheid en concludeert dat innovatie nodig is om paradoxen te overstijgen. "Want alleen integrale duurzaamheid is echte duurzaamheid", aldus onderzoekscoördinator Frank Wijnands. IFOAM-bestuurslid en ondernemer Volkert Engelsman verwelkomt de resultaten. Als oprichter van Nature & More, het leidende biologische transparantiemerk in Europa, vecht hij al jaren voor een integrale duurzaamheidsaanpak. Engelsman: "De resultaten van het onderzoek laten zien dat we een werkbaar model nodig hebben. Onze duurzaamheidsbloem, die is ontwikkeld door een Europese denktank van biologische pioniers zoals Helmy Abouleish van Sekem, biedt precies dat. Via Nature & More zetten we de duurzaamheidsbloem sinds 2004 in voor meer transparantie over verse biologische groente en fruit. "
Het Wageningse onderzoeksrapport noemt enkele biologische methoden die gunstig zijn voor een hele rits duurzaamheidsdoelstellingen tegelijk. Het biologisch bodemmanagement, bijvoorbeeld, vergroot de bodemvruchtbaarheid, verbetert de biodiversiteit en het waterhoudend vermogen, terwijl erosie, uitspoeling, broeikasgasemissies en watervervuiling worden verminderd. Engelsman: "De verschillende aspecten van duurzaamheid zijn uiteindelijk nauw met elkaar verbonden. Het beeld van de duurzaamheidsbloem illustreert dit op elegante wijze. Het heeft ons enorm geholpen om de anonimiteitskloof tussen de boer en de consument te overbruggen. We zijn ervan overtuigd dat het model in de toekomst breed gebruikt gaat worden."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.