Ads Top

Welke school bespaart de meeste energie?

Zoveel mogelijk energie besparen op school door het gebruik te meten en daar maatregelen op te nemen. Dat is de uitdaging die het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen en het Zernike College in Haren van 1 november 2011 tot 27 april 2012 aangaan met het weCARE project: een onderlinge competitie wie de meeste energie bespaart, met als achterliggend doel kennisvergroting, bewustwording en gedragsverandering.
weCARE staat voor 'we Create Awareness. Reduce Energy'. 1 November 2011 start dit project waarbij leerlingen en begeleiders van het Willem Lodewijk Gymnasium en het Zernike College met behulp van een innovatief meetsysteem van minuut tot minuut hun energiegebruik in kaart brengen en zonodig kunnen bijsturen. Met dit meetsysteem, ontwikkeld door het Groningse bedrijf enerGQ, kunnen leerlingen en begeleiders van beide scholen overal ter wereld het (overtollig) energiegebruik en de besparingen van hun school monitoren.
Het systeem wordt voor het eerst toegepast in het (noordelijk) onderwijs nadat het zich al heeft bewezen in het bedrijfsleven. Het Willem Lodewijk Gymnasium en het Zernike College doen mee aan deze eerste pilot waarbij leerlingen een centrale rol vervullen. In beide scholen zijn verschillende meters geplaatst die het energiegebruik bijhouden. 'Via internet kunnen de leerlingen inloggen en zien wat het effect is van hun gedrag op het energiegebruik', vertelt Rob Burghard van enerGQ.
'Dit is een project voor en door leerlingen, zij meten het energiegebruik en bedenken maatregelen om het energiegebruik te reduceren. Maar dat is niet het enige. Er is nog iets dat meetelt in de wedstrijd en dat is hoe leerlingen en personeel aankijken tegen het gebruik van energie. Kennis en gedrag spelen daarbij een belangrijke rol', zegt Rob Burghard. Om gedragsverandering te meten, vullen leerlingen van beide scholen aan het begin, tijdens en aan het eind van het project een enqu(ee)te in met vragen over kennis, houding en gedrag. Daarin staan ook verschillende stellingen zoals: "Zou je zelf een docent of conciërge aanspreken op energiebewust gedrag" of "Stel dat je op school als laatste het lokaal verlaat, doe je dan zelf het licht uit?" 'Uiteindelijk is het de bedoeling dat het een laagdrempelig project wordt waarbij scholen met een handleiding en het systeem zelf gemakkelijk energie kunnen besparen', aldus Rob Burghard. Via allerlei activiteiten tijdens en buiten de lesuren zal aan de ontwikkeling van energiekennis worden gewerkt.
Verschillende partners haakten aan bij dit pilotproject waaronder Ecocert Energieadvies, Energy Valley, 3T Logic, GasTerra, Syplon Bouwmanagement, Van der Graaf Technisch Beheer en Ingenieursbureau Wolter & Dros. Iedere partner ondersteunt het project vanuit zijn expertise. Zo begeleidt 3T Logic de leerlingen bij het opstellen van de vragenlijst en maatregelen rondom gedrag, vervullen Van der Graaf en Wolter & Dros een technische rol, analyseert Syplon samen met de leerlingen facturen en maakt Ecocert warmteopnamen om te kijken naar zogenaamde warmtelekken. Belangrijke aanjagers van dit project zijn de stichting Energy Valley en GasTerra die hiermee op een uitdagende wijze jongeren interesseren voor energie en duurzaamheid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.