Ads Top

Initiatieven lokale energievoorzieningen komen samen in Kennisbank

TNO en Centrum voor Energievraagstukken (CvE) van de Universiteit van Amsterdam bundelen krachten verder om een impuls te geven aan het onderzoek naar duurzame energievoorzieningen. De samenwerking moet helpen bij het inzichtelijk maken van de vele initiatieven en pilots op het gebied van lokale energievoorziening. Bij marktpartijen en betrokken organisaties bestaat onzekerheid en onduidelijkheid over wat de mogelijkheden, beperkingen en voorwaarden zijn.
De kennis over duurzame energievoorzieningen zoals o.a. afstemming van diverse soorten lokale opwekking van duurzame energie, energie-efficiëntie en lokale energiebehoefte versnipperd, omdat het gaat om kennis uit verschillende vakgebieden, die aan elkaar gekoppeld moet worden. Bovendien zijn de projecten steeds lokaal, zodat het niet vanzelf spreekt dat de kennis die bij het ene project wordt opgebouwd, ten goede komt aan een ander vergelijkbaar project. Daarnaast moet er nog veel kennis worden opgebouwd, bijvoorbeeld kennis over mogelijke samenwerkingsvormen, contracten, benodigde wetgeving een open ICT-architectuur, verdienmodellen, financieringsvragen, een optimale energiemix, over ruimtelijke ordening of standaardisatie. Door op een efficiënte wijze samen te werken kunnen het CvE en TNO samenhang brengen in de bestaande kennis en de nieuwe kennis effectief opbouwen. Het verbinden van kennis uit verschillende wetenschappen neemt daarbij een belangrijke rol in.
De uitbreiding van de samenwerking tussen TNO en het CvE van de Universiteit van Amsterdam op het gebied van de lokale, duurzame energievoorziening is dinsdag 8 november 2011 in een symposium bekrachtigd. Daarbij hebben zij hun gezamenlijke website www.kennisbanklokaleenergievoorziening.nl gelanceerd. Hierin worden de opgebouwde kennis en praktijkervaringen samengebracht, gecoördineerd en geïntegreerd en algemeen toegankelijk gemaakt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.