Ads Top

DHV onderzoekt haalbaarheid biomassacentrale Haaglanden

Advies- en ingenieursbureau DHV voert in opdracht van de gemeente Den Haag een haalbaarheidsstudie uit naar een regionale biomassacentrale voor stadsgewest Haaglanden. De gemeente wil dat 10 procent van de elektriciteit en warmte in 2040 wordt gewonnen uit biomassa. De biomassacentrale is onderdeel van het realiseren van deze ambitie.
Biomassa bestaat onder meer uit snoeihout, bermgras, mest en tuinafval. Door het te vergisten ontstaat biogas. Dit kan worden omgezet in warmte, elektriciteit of groen gas als transportbrandstof. Aldert van der Kooij, projectmanager van DHV: ‘In de negen gemeenten van stadsgewest Haaglanden is veel biomassa, en daarmee een potentiële schat aan energie. Zo kan het in de toekomst voorkomen dat bussen rijden op restmaterialen van de kassen in het Westland, of dat de elektriciteit in Haagse huishoudens uit Delflandse mest komt.’
In de studie brengt DHV allereerst de beschikbaarheid van biomassa in kaart. Vervolgens komen de verschillende conversiemethoden aan bod. Uit vergisting van biomassa kunnen verschillende eindproducten ontstaan. Van der Kooij: ‘De grootste uitdaging van de studie is te kijken wat het aanbod van eindproducten is, en in hoeverre dat overeenkomt met de energievraag in de regio. Zo brengen we niet alleen in kaart hoe het stadsgewest gebruik maakt van biomassa, maar ook wat economisch haalbaar en rendabel is.’ Tot slot zoekt DHV naar locaties en potentiële partners van de centrale.
In 2020 moet in Nederland 14 procent van het nationale energieverbruik afkomstig zijn uit hernieuwbare energiebronnen. In 2010 was het aandeel 4 procent, en driekwart van die productie komt voort uit biomassa. Van der Kooij: ‘Biomassa is verreweg de belangrijkste bron van hernieuwbare energie. De resultaten van de studie zijn dus niet alleen relevant voor het stadsgewest Haaglanden, maar voor heel Nederland.’ DHV presenteert het rapport in maart 2012 aan de gemeente.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.