Ads Top

Windsector en Rijk werken samen aan Green Deal Offshore Wind

Het Rijk en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) hebben gezamenlijk een handtekening gezet onder een Green Deal Offshore Windenergie. Om windenergie op de Noordzee verder tot ontwikkeling te laten komen, is een forse reductie van de kostprijs nodig, oplopend tot 40% in 2020. Innovatie en beleidsaanpassingen zijn daarbij noodzakelijk. De Green Deal steekt daarom onder andere in op proeftuinen om innovaties uit te testen. De ministeries van EL&I en I&nM en de sector stellen een gezamenlijk overleg in om de Green Deal uit te voeren.
Gisteren zetten minister M. Verhagen (ministerie van EL&I), staatssecretaris J. Atsma (I&M) en NWEA-voorzitter J. Warners, namens de windsector, hun handtekening onder de Green Deal Offshore Wind. Jaap Warners: "Offshore windenergie biedt grote kansen voor de Nederlandse offshore industrie in zijn volle breedte en is absoluut noodzakelijk om aan de Europese doelstelling voor duurzame energie te voldoen."
De Nederlandse offshore windsector is breed en aanzienlijk van omvang. Op dit moment is de sector goed voor een omzet van ruim een miljard euro per jaar en voor ongeveer 2200 banen. "Dat kan groeien naar 11.000 in 2020, mits Nederland een thuismarkt verder gaat ontwikkelen", aldus Warners.
De Green Deal beoogt het verdienpotentieel van offshore wind te verbeteren. "Dit is ook van belang om de Nederlandse toppositie en werkgelegenheid in de sector op internationale markten te behouden en uit te bouwen," meent minister Verhagen. De daarvoor noodzakelijke kostprijsreductie komt voor een belangrijk deel uit innovatieve ontwikkelingen bij Nederlandse bedrijven. Tijdens de grote Europese conferentie en beurs OFFSHORE 2011 in Amsterdam (29 november - 1 december) zullen de bedrijven die inhaken op de Green Deal bekend worden gemaakt.
In de Green Deal is opgenomen dat het Rijk onder meer inzet op beleidsaanpassingen die leiden tot een lagere kostprijs, bijvoorbeeld rond het systeem van uitgifte van windparken en de aanleg van de kabel op zee, en op de ontwikkeling van ruimtelijk beleid om windparken mogelijk te maken.
Om innovaties te testen wordt onder meer ingezet op het ontwikkelen van proeftuinen, waarbij innovaties getest en gedemonstreerd kunnen worden. Dat vergemakkelijkt het vermarkten ervan, waardoor ook weer een nieuw exportpotentieel ontstaat.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.