Ads Top

Publicatie 'Energie in 2030 -- maatschappelijke keuzes van nu'

Op 12 oktober verscheen het boek `Energie in 2030 - maatschappelijke keuzes van nu' van het Rathenau Instituut bij Uitgeverij Aeneas. Hoe houden we onze energievoorziening ook na 2030 betaalbaar en betrouwbaar? En hoe kan het schoner? Daarop wil `Energie in 2030' antwoord geven. Auteurs van onder meer het Clingendael International Energy Programme (CIEP), Ecofys, het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Rathenau Instituut geven in zestien essays hun visie op de ontwikkelingen rondom energiebesparing, hernieuwbare energie, fossiele brandstoffen en kernenergie. Het Rathenau Instituut constateert in het slothoofdstuk dat onze energievoorziening duurder, vuiler en belastender wordt voor onze leefomgeving. Hoe verdelen we de lusten en de lasten van onze energievoorziening zo eerlijk mogelijk over burgers, bedrijfsleven en de overheid? En hoe beperken we de nadelige effecten op mens en milieu? Moeilijke keuzes zijn onvermijdelijk. De overheid zal hard moeten werken aan draagvlak voor die keuzes. Kiezen tussen kwaden: alle energie controversieel Alle energiebronnen komen aan bod. Ze blijken stuk voor stuk maatschappelijk controversieel te zijn. Kernenergie ligt gevoelig. Hetzelfde geldt voor kolencentrales, CO2-opslag onder de grond, biobrandstoffen en talloze concrete windenergieprojecten op land. Technologische oplossingen voor het energievraagstuk leiden consequent tot maatschappelijke discussie. De trend daarbij is: een `vlucht vooruit' naar andere en nieuwere technologische oplossingen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de tweede generatie biobrandstoffen, die de onduurzame misstanden met de eerste generatie moest doen vergeten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.