Ads Top

Provincie stimuleert Noord-Hollandse duurzame energiesector

De provincie Noord-Holland verlegt haar koers op het gebied van duurzame energie en kiest voor vormen van duurzame energie die de beste kansen bieden voor de Noord-Hollandse economie. Deze vormen van duurzame energie zijn: offshore windenergie, biomassavergassing en duurzaam bouwen. Gedeputeerde Staten stelden op 25 oktober 2011 het Koersdocument Duurzame Energie vast.
De provincie wil het beleid meer gaan richten op het versterken van de duurzame energiesector in Noord-Holland, zonder de noodzaak van het terugdringen van de CO2-uitstoot uit het oog te verliezen. Gedeputeerde Jaap Bond: "Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het verduurzamen van de energievoorziening sneller en efficiënter zal verlopen als wordt ingezet op innovatie en het versterken van bedrijvigheid." Gedeputeerde Staten hebben het Koersdocument Duurzame Energie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.
Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken zullen de komende jaren grote windparken op de Noordzee realiseren. De provincie ziet vooral kansen voor de toename van bedrijvigheid in de Noord-Hollandse havens IJmuiden en Den Helder. Beide havens hebben een zeer gunstige ligging ten opzichte van de toegewezen buitenlandse windparken en veel ervaring met diverse offshore activiteiten waaronder de constructie, installatie en het onderhoud van de twee windparken Egmond aan Zee en Prinses Amalia.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.