Ads Top

Ook Noord-Holland neemt stappen in ontwikkeling Groen Gas

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), HVC en TAQA zetten 3 oktober 2011 een handtekening onder de Groen Gas Green Deal met de overheid. Daarmee bevestigen de organisaties het belang om overheid en marktpartijen te verbinden in het streven de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen en voor de toekomst zeker te stellen. HVC en ECN onderschrijven de ambitie om samen met de overheid te investeren in de ontwikkeling van de Groen-Gas-technologie , waarmee biomassa (hout- en snoeiafval) met een hoog rendement omgezet wordt in groen gas (Milena).  Ook Gasunie ondersteunt dit voornemen en is constructief in gesprek met de projectpartners over een mogelijke deelname.
Om de ontwikkeling van Groen gas-technologie optimaal te benutten nemen TAQA en ECN het initiatief om samen met HVC te komen tot de oprichting van een leer- en expertisecentrum (Expertisecentrum Biomassavergassing) met als thema groen gas in Noord-Holland-Noord. De demo-installatie Milena staat centraal in het nieuwe leer- en expertisecentrum en zal naar verwachting een impuls betekenen voor de ontwikkeling van groen gastechnologie. Daarnaast zal het een stimulans zijn voor de kenniswerkgelegenheid en de ontwikkeling van Noord-Holland Noord tot hoogwaardige Energieregio.
De doelstelling van de overheid is om de huidige jaarlijkse levering van 30 miljoen m3 Groen Gas naar 300 miljoen m3 in 2014 te laten groeten. In 2030 zou de productie van gas uit vergisting en vergassing 3 miljard m3 moet bedragen en in 2050 30 miljard m3. Groen Gas gemaakt uit biomassa door vergisting of vergassing heeft van alle duurzame energiebronnen de grootste potentie om een substantiële bijdrage te leveren aan de overheidsdoelstelling om in 2020  14%  van de energiebehoefte duurzaam op te wekken. De Groen Gas Green Deal moet leiden tot grootschalige productie van groen gas in Nederland. Het uiteindelijke doel is een volledige groen gas-keten die wordt geïntegreerd in het bestaande aardgasnet.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.