Ads Top

'Green Deal schiet te kort in omslag naar groene economie'

Deze week presenteerde de regering haar langverwachte Green Deal. Minister Verhagen en premier Rutte hebben de afgelopen maanden geen kans onbenut gelaten om de verwachtingen flink op te schroeven. Nu de regering haar deal met het bedrijfsleven heeft gepresenteerd valt deze tegen. GroenLinks fractievoorzitter Jolande Sap: "Deze deal is te vrijblijvend, echte keuzes blijven uit. Het is groen sausje over een grijs kabinet. Waar zijn de stevige normen die innovatie stimuleren en de afrekenbare doelen? Het blijft hangen in het verkennen van mogelijkheden, het onderzoeken van knelpunten en bestaande projecten worden nu onderdeel van de deal. Hiermee wordt de omslag naar een duurzame samenleving en een groene economie niet gemaakt. Het is een gemiste kans. We laten het groene goud liggen."
Wat de Green Deal laat zien zijn vooral veel al bestaande projecten en door de overheid beloofde onderzoeken naar oplossingen. Maar onduidelijk blijft wat deze deal concreet gaat opleveren. GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: "Het is positief dat regering en bedrijfsleven decentrale energieopwekking en energiebesparing in woningen gaan stimuleren. Daar staat tegenover dat subsidies voor de fossiele industrie niet worden afgebouwd. De vervuiler gaat niet betalen en de vergroener wordt niet beloond."
Het afgelopen jaar voerden Sap en Van Tongeren gesprekken met tientallen groene ondernemers en wetenschappers. Zij hielden stuk voor stuk heldere pleidooien voor een lange termijnvisie. Ondernemers hebben vooral een eerlijker speelveld nodig, zodat groene innovaties van de grond kunnen komen. Duidelijke normen om innovatie te stimuleren. Het is een teken aan de wand dat de groene ondernemers, die verenigd zijn in de Groene Zaak, de koepelovereenkomst niet getekend hebben.
GroenLinks wil graag een onafhankelijk oordeel van de effecten van Green Deal. GroenLinks pleit er daarom voor om de Green Deal door het Planbureau voor de Leefomgeving en Energieonderzoek Centrum Nederland te laten beoordelen op milieueffecten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.