Ads Top

Frankrijk zoekt windpartners

Frankrijk heeft als doelstelling 23 procent duurzame energie in 2020 te produceren. Een belangrijke pijler daarvan vormt windenergie. Er staat 6 GW gepland aan offshore windenergie. In januari 2011 is de eerste tender voor 3 GW aangekondigd. Tot 11 januari 2012 kunnen consortia hun plannen indienen. Voor de zomer 2012 maakt de Franse overheid de geselecteerde projecten bekend. In 2013 moet per geselecteerd project een nadere haalbaarheidsstudie zijn uitgevoerd, waarna in 2015 kan worden gestart met de bouw. Dit hele proces wordt gecoördineerd door de Franse Commission de régulation de l'énergie. In de periode 2013 - 2015 zal tevens de tender voor de volgende 3 GW projecten worden vrijgegeven.
De ontwikkelingen in Frankrijk bieden kansen voor Nederlandse bedrijven, omdat de toeleveringsketen nog ontwikkeld moet worden. Ontwikkelingen van de Franse economie en regio's staat voorop en geldt als uitgangspunt in beoordeling en de gunning van de tenders. `Local content' is dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de projecten. Als de Nederlandse industrie een rol wil spelen in de Franse Offshore Wind projecten dan is het zaak aansluiting te zoeken bij de Franse industrie. Met name op het gebied van design & engineering, fundaties, offshore logistiek en installatie zouden er voor Nederlandse bedrijven kansen moeten zijn om zakelijke partners te vinden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.