Ads Top

Wethouder reikt CO2-neutraal wagenpark certificaat uit

Donkergroen Tiel uit Utrecht is op 1 september van start gegaan met het Go4MVO-programma. Dit programma zorgt ervoor dat het huidige wagenpark als ook het gedrag van de bestuurders "vergroend" wordt. Daarmee zet Donkergroen Tiel een volgende stap in het bewust omgaan met energie en het reduceren van CO2-uitstoot. Het Go4MVO-programma zorgt er bovendien voor dat er op de wagenparkkosten wordt bespaard; oftewel winstgevende duurzaamheid in de praktijk! De ambitie is om met de inzet van het Go4MVO-programma een structurele reductie van CO2-uitstoot (en andere schadelijke emissies) van zo'n 12% te realiseren.
Dit initiatief kon op een warme belangstelling rekenen van de wethouder voor milieu en duurzaamheid L. Verspuij. Deze reikte daarom aan Hugo Later, bedrijfsleider Donkergroen Tiel, het CO2-neutraal wagenpark certificaat uit. Hij complimenteerde Donkergroen Tiel met deze belangrijke stap op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en haar voortrekkers rol in de branche. Olaf Reinhard, directeur Perfecqt benadrukte de voortvarendheid waarmee de Donkergroen Tiel concrete stappen neemt om de CO2-uitstoot met behulp van het Go4MVO-programma te realiseren. Hij overhandigde aan Hugo Later de Go4MVO-tankpas waarmee de monitoring van het programma wordt gerealiseerd.
Donkergroen Tiel levert met haar deelname een concrete bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Tiel met betrekking tot het verbeteren van het klimaat zoals vastgelegd in het "Ontwerp Milieuvisie 2010-2020". Met het Go4MVO-programma levert Donkergroen Tiel ook een substantiële bijdrage aan het streven van de gemeente om in 2020 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te stabiliseren. In totaliteit reduceert Donkergroen Tiel door implementatie van het Go4MVO-programma zo'n 20 ton eq. CO2 op jaarbasis.
Het Go4MVO-programma biedt de mogelijkheid MVO 'hand-in-hand' te laten gaan met kostenbesparingen. De kernelementen uit het programma zijn: Gedrag, Techniek en Monitoring. Dit programma stelt ondernemingen en organisaties in staat om op het gebied van CO2-reductie haar doelstellingen te formuleren en de resultaten hiervan ook te monitoren (meten-is-weten).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.