Ads Top

Rechtbank wijst vordering Oxxio af

De rechtbank Utrecht heeft een vordering van Oxxio op een klant afgewezen. De overeenkomst was in 2007 door middel van colportage tot stand gekomen. Gedaagde deed met succes een beroep op ontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 25 lid 2 Colportagewet. Gesteld noch gebleken is dat de overeenkomst is voorzien van een door de Kamer van Koophandel gewaarmerkte dagtekening, zoals is voorgeschreven in het Besluit inhoud en dagtekening akten van colportageovereenkomsten. Gelet daarop is de termijn waarbinnen de overeenkomst kon worden ontbonden nimmer geeindigd. De door Oxxio overgelegde nota's volstaan niet. Hiermee wordt slechts inzicht gegeven in het door Oxxio gehanteerde tarief, dat naast een kostencomponent ook een winstcomponent kan bevatten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.