Ads Top

In een uur twee elektrische auto's tegelijkertijd laden

De Siemens-oplaadpaal type CP500A kan elektrische auto's niet alleen binnen één uur opladen, maar is bovendien geschikt voor het opladen van twee auto's tegelijkertijd. De oplaadpaal kan men plaatsen in openbare en bedrijfsparkeergarages, maar ook als openbaar toegankelijk oplaadpunt voor elektrische auto's in de gehele stad. Ook autoverhuurbedrijven kunnen de CP500A inzetten voor het opladen van hun elektrische auto's. Net als bij de oplaadpaal type CP700A kunnen elektrische auto's met de nieuwe oplaadpaal type CP500A driefasig met een stroom van 32 ampère (A) worden opgeladen. Dat komt overeen met een vermogen van 22 kilowatt (kW). Siemens brengt de oplaadpaal in het najaar van 2011 in Europa op de markt.
Om twee auto's tegelijkertijd te kunnen opladen, is de oplaadzuil CP500A uitgerust met twee driefasige oplaadaansluitingen. De aansluitingen kan men voorzien van comptabele meters om de geleverde elektriciteit te kunnen afrekenen met de bestuurder van de elektrische auto. Voor een veilige aansluiting van de oplaadpaal op het elektriciteitsnet kan een zekeringkast worden ingebouwd.
Siemens levert de oplaadpaal desgewenst met een noodontkoppeling om de stekker in geval van stroomuitval te kunnen loskoppelen. De gebruiker kan daarmee de spanningvrije driefasige stekker zonder risico loskoppelen en de oplaadprocedure later voortzetten. De vandalismebestendige oplaadpaal heeft een Ethernet-aansluiting en kan worden uitgerust met een GSM/GPRS-modem. Hiermee kan men de oplaadpaal verbinden met een bedrijfsvoeringscentrum of een netwerksturing door een smart grid. Met de softwareoplossing Charge eMosphere van Siemens kan vanuit het bedrijfsvoeringscentrum regelmatig een functietest van de aardlekschakelaar van de oplaadpaal worden uitgevoerd. Bovendien kan men in geval van een storing de aardlekschakelaar op afstand resetten zodra het probleem is verholpen.
Verder biedt Siemens eigenaars van oplaadpalen met de software Charge eMosphere de mogelijkheid om de stroombelasting lokaal te beheren, waardoor men de oplaadinfrastructuur optimaal kan benutten. Als op een bepaald moment meer elektriciteit vereist is dan wordt geleverd, bijvoorbeeld doordat in een parkeergarage te veel elektrische auto's op oplaadpalen zijn aangesloten, wordt de oplaadprocedure onderbroken en automatisch voortgezet wanneer de als eerste aangesloten voertuigen zijn opgeladen. Optie twee is om de beschikbare capaciteit gelijkmatig te verdelen over de aangesloten elektrische auto's.
De oplaadpaal draagt het CE-keurmerk en is getest door een geaccrediteerd testinstituut. De paal voldoet aan de eisen van geldende normen voor oplaadsystemen, zoals IEC/EN 61851-1 en IEC/EN 61851-22, evenals aan normen voor laagspanningsdistributie, zoals EN 61439. De temperatuur van de stekkerdozen en de binnenkant van de palen wordt bewaakt. Bij storingen of ongewenste omgevingsfactoren die tot oververhitting zouden kunnen leiden, onderbreekt de oplaadpaal het oplaadproces automatisch.
Net als de oplaadpaal CP700A is de CP500A uitgerust met een mensmachine interface, die de gebruiker door de oplaadprocedure leidt. Ook functies als gebruikersautorisatie en aansluitend afrekenen met pinpas op basis van verschillende RFID-standaarden (Radio Frequency Identification) zijn op de CP500A aanwezig.
Het Siemens-portfolio voor het opladen van elektrische auto's omvat oplaadsystemen voor verschillende toepassingsgebieden en klantcategorieën. Siemens beantwoordt daarmee aan de eisen die worden gesteld aan openbare laadstations voor parkeerplaatsen en -garages, snellaadstations en opladen in niet-openbare omgevingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.