Ads Top

Energie als waardeketen

Energie als waardekete..dat is het hoofdthema waar 60 topbestuurders uit de energiesector zich tijdens de Strategie Summit Energie & Utilities over gaan buigen. Deze besloten, tweedaagse bestuurdersbijeenkomst in exclusieve setting staat gepland op 14 en 15 december van dit jaar.
Er heerst een zekere onzekerheid binnen de energiemarkt. Toenemende diversiteit in energieopwekking vraagt om meer initiële investeringen, waar moeten deze vandaan komen? Hoe noodzakelijk is een meer flexibel energieportfolio? Hoe ga je om met toenemende energie-shifts? Hoe kom je tot verdienmodellen zonder subsidie afhankelijk te zijn? In hoeverre gaat energieopwekking van centraal naar decentraal? Is 100% duurzame energie haalbaar? Hoe verankert Nederland zich als knooppunt van Noordwest Europees energienetwerk? Van welke landen zou Nederland iets kunnen leren op het gebied van duurzame en winstgevende waardeketens? Aan welke eisen moet het elektriciteitsnet van morgen voldoen?
 Dit zijn vragen die onder andere naar boven kwamen tijdens het Raad van Advies diner, die verder uitgebreid zullen worden door middel van een brancheonderzoek en in het uiteindelijke programma van de summit.
Ter voorbereidingen voor deze bijeenkomst zijn is het summit team met de Raad van Advies bijeengekomen voor een diner, eind mei van dit jaar. Hier is er gespard over de actuele thema’s in de energiesector. De Raad van Advies, bestaande uit negen directieleden uit diverse sectoren, hebben diverse thema’s voor de Strategie Summit Energie & Utilities 2011 geformuleerd, waar Energie als waardeketen als hoofdthema uitgekomen is. Op basis van de thema’s zal initiatiefnemer VNU Exhibitions Europe als voorbereiding op de bijeenkomst een uitgebreid brancheonderzoek verrichten. Circa 60 bestuurders uit de gehele sector zullen hun visie op de energiesector geven d.m.v. een telefonisch interview. De resultaten van dit onderzoek dienen – naast de input van de Raad van Advies – als basis voor het inhoudelijke programma.
 sleden zich aangemeld voor de summit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.