Ads Top

Enexis goed op koers

Enexis ligt op koers bij het realiseren van haar strategische doelstellingen: een betaalbare, betrouwbare, duurzame en publieksgerichte energiedistributie. Het afgelopen halfjaar kenmerkte zich door een stijging van de nettowinst èn door de acquisitie van Intergas. De nettowinst nam met EUR 47,5 miljoen toe van 79,6 miljoen in het 1e halfjaar 2010 tot 127,1 miljoen in het 1e halfjaar 2011. De nettowinst over het 1e halfjaar van 2011 is weliswaar hoger dan over dezelfde periode in 2010, maar nog onder het niveau van deze periode in 2009. Dit is het normale effect van de tariefreguleringsystematiek. Met deze nettowinst wordt bestedingsruimte gecreëerd voor toekomstige investeringen. De gemiddelde uitvalduur elektriciteit bleef onder de 11 minuten. Met de uitrol van diverse smart-gridpilots had Enexis een belangrijke rol in het faciliteren van de energietransitie. Het klanttevredenheidscijfer bleef met een 7,5 in lijn met de doelstellingen.
De resultaten van het 1e half jaar zijn beter dan verwacht. De nettowinst nam met EUR 47,5 miljoen toe van 79,6 miljoen in het 1e halfjaar 2010 tot 127,1 miljoen in het 1e halfjaar 2011. Dit komt door een omzetstijging als gevolg van hogere gereguleerde tarieven en lagere kosten door het enkele jaren geleden ingezette kostenbesparingsprogramma. De verwachting is dat deze resultaatontwikkeling in de tweede helft van 2011 zal doorzetten. Met de gestegen nettowinst, is de nettowinst over het eerste halfjaar 2009 benaderd. Met deze nettowinst wordt bestedingsruimte gecreëerd voor toekomstige investeringen. Met de overname van Intergas, de gasnetbeheerder in 21 Westbrabantse gemeenten, heeft Enexis een stap vooruit gezet in de realisatie van haar strategie met betrekking tot sectorordening. Klanten zullen profiteren van een gecombineerde dienstverlening voor elektriciteit- en gasdistributie en daardoor van de lagere kosten.
De gemiddelde uitvalduur elektriciteit bleef in het 1e half jaar beperkt tot minder dan 11 minuten. Ruim een kwart van de storingen werd veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Enexis probeert op verschillende wijzen dit aantal te verminderen. Het anticyclisch investeringsbeleid werd voortgezet door extra vervangingsinvesteringen ter compensatie van minder investeringsverzoeken van klanten. Veilige netten voor klanten en veilige werkomstandigheden blijven belangrijk voor Enexis. Begin juni opende Enexis als eerste in de energiewereld de exameninstelling voor persoonscertificering voor veilig werken met elektriciteit en gas. De veiligheidsprestaties over het eerste half jaar van 2011 lagen op het niveau van 2010. Daarnaast heeft Enexis inmiddels 2 vakscholen geopend voor de opleiding van nieuwe technische medewerkers. Met deze vakscholen en haar arbeidsmarktcampagnes wil Enexis voldoende instroom van technisch personeel krijgen om de natuurlijke uitstroom in de komende jaren op te vangen.
Het Energierapport 2011 onderstreept het belang van energienetten bij de transitie naar duurzame energie. Enexis geeft hier inhoud aan door een actief duurzaamheids- en innovatiebeleid. In de verslagperiode startte Enexis de slimme wijk-experimenten in Breda, met de projecten Easystreet en Meulenspie. Komende half jaar start een tweede pilot. Uiteraard voert Enexis ook voor haar eigen organisatie een actief duurzaamheidsbeleid. In september start de bouw van twee klimaatneutrale kantoren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.