Ads Top

Samenwerking Natuur & Milieu en TenneT in energietransitie

Elektriciteitstransporteur TenneT en Natuur & Milieu zijn een samenwerking aangegaan om te werken aan een effectieve integratie van duurzame elektriciteit. In het Platform "Netwerken voor Duurzame Stroom" vindt kennisuitwisseling plaats op het gebied van de toekomstige energievoorziening en wordt gewerkt aan draagvlak bij mensen en politiek voor investeringen in slimme netten en een stopcontact op zee.

Natuur & Milieu en TenneT hebben een gezamenlijk belang bij de ontwikkeling van een slim, toekomstbestendig elektriciteitsnet dat zorgt voor effectieve integratie van duurzame energie. Het project Netwerken voor Duurzame Stroom is in lijn met het Europese Renewables Grid Initiative (RGI), waar TenneT en Natuur & Milieu al een rol in vervullen. Samen met Nederlandse belanghebbenden wordt nu gekeken naar het elektriciteitsnet van de toekomst in ons land.

In het Platform wordt ondermeer gesproken over technische mogelijkheden en maatschappelijke gevolgen van het toekomstige hoogspanningsnet. En ook over de vraag hoe de belasting van het net in de omgeving teruggedrongen kan worden en hoe lokaal draagvlak voor noodzakelijk netuitbreidingen kan worden bereikt. Eind juni vond een eerste bijeenkomst plaats waaraan milieuorganisaties, netbeheerders, het ministerie van EL&I en kennisinstituten deelnamen.

Ben Voorhorst, operationeel directeur van TenneT over de samenwerking: "Uitbreiding van het elektriciteitsnet is een essentiële voorwaarde om het toenemend aanbod van duurzame energie in ons energiesysteem te integreren op efficiënte en effectieve wijze. Daarbij moet het energiesysteem en het hoogspanningsnet meer flexibel worden; daar werken de netbeheerders al volop aan. Om deze transformatie van het net mogelijk te maken, zijn sterke coalities nodig vanuit verschillende hoeken van de samenleving. In dit platform werken wij daaraan: door informatie uit te wisselen en samen te werken."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.