Ads Top

Opening nieuwe oven HVC Dordrecht

Dinsdagmiddag 31 mei 2011 opende energie- en afvalnutsbedrijf HVC de nieuwe moderne verbrandingslijn van haar afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Met deze lijn kunnen 76.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Gedeputeerde mw.drs. J.W.E. Spies verrichtte de opening. De twee oude verbrandingslijnen (zonder energieterugwinning) zijn al in augustus 2010 uit bedrijf gegaan.
De afvalenergiecentrale in Dordrecht beschikt nu over drie verbrandingslijnen. Samen verwerken zij maximaal 396.000 ton huishoudelijk afval per jaar, wat 32 Megawatt elektriciteit oplevert. Bij het verbranden van afval in een afvalenergiecentrale komt veel warmte vrij. HVC wil deze warmte zo nuttig mogelijk in zetten en legt daarom warmtenetten aan. Een aansluiting op een warmtenet betekent een vermindering van de CO2-uitstoot van ongeveer 1240 kilo per woning per jaar. Dit is 75 procent minder CO2-uitstoot dan bij een woning die verwarmd wordt met aardgas. Recent is de aanleg van het warmtenet Dordrecht gestart. Naar verwachting zullen uiteindelijk rond de 10.000 woningen en gebouwen een aansluiting krijgen. Het warmtenet zal eind 2013 operationeel zijn. In totaal wordt er rond de 12 km primair net aangelegd.
Energie- en afvalnutsbedrijf HVC uit Alkmaar, is in de jaren negentig opgericht om een oplossing te bieden voor de groeiende afvalproblematiek. HVC voert tegen kostprijs duurzaam afvalbeheer en groene energieproductie uit. Hiermee draagt HVC bij aan de doelstellingen van de deelnemende overheden op het gebied van duurzame afvalverwerking en energieproductie. HVC is eigendom van 52 gemeenten uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland en van de vijf waterschappen Delfland, Rijnland, Rivierenland, Schieland & de Krimpenerwaard en Hollandse Delta.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.