Ads Top

Komkommers verwarmen inwoners van Wenen

De hoofdstad van Oostenrijk is een koploper als het gaat om energiewinning uit afval. Afvalverbranding levert de basiswarmte voor het warmtenet van Wenen. Om maximaal energie te halen uit nat keukenafval heeft het warmtebedrijf van Wenen (Fernwärme Wien) een installatie gebouwd, die dit afval niet verbrandt maar omzet in biogas. Momenteel gaat er niet alleen afval in de installatie maar worden ook vrachtwagenladingen verse komkommers verwerkt tot brandstof voor de stadsverwarming. De glastuinbouw bij Wenen zit evenals de Nederlandse met onverkoopbare oogsten. Triest, maar zo leveren de komkommers toch nog energie op.
De installatie voor keukenafval is recent gebouwd op het Weense milieupark Simmerring direct naast een afvalverbrander en een rioolwaterzuivering. In de installatie verwerkt men het ingezameld keukenafval tot een soort soep dat in een vergister wordt gepompt. In de vergister zorgen bacterieën voor de omzetting van het organisch materiaal naar biogas. Een in Oostenrijk door het bedrijf Komptech ontwikkelde machine zorgt voor de verkleining van het materiaal. Met het vermalen van komkommers heeft de machine geen enkele moeite.
De installatie produceert per jaar meer dan een miljoen kubieke meter gas, dat gebruikt wordt voor verwarming van het water in de stadsverwarming van Oostenrijk. Deze warmte is een mooie aanvulling op de warmte van afvalverbranding en restwarmte van een olieraffinaderij en een zeeppoederfabriek. Het warmtenet van Wenen zorgt voor de verwarming van meer dan 500.000 inwoners en een groot aantal bedrijven. De bouw van dit net is gestart in 1970 en het net wordt nog steeds uitgebreid. In 2020 wil men de helft van de 1,6 miljoen inwoners van Wenen van warmte voorzien. De stad Wenen wil hiermee een groot deel van haar klimaatdoelstellingen realiseren. Bij de uitbreiding van de warmteproductie zal biomassa een belangrijke rol spelen al denkt men dan uiteraard niet aan komkommers maar aan hout en echt afval. De hoop is dat de komkommers snel weer gewoon in de winkel worden verkocht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.