Ads Top

Extra inzet nodig om ambitie windenergie ruimtelijk mogelijk te maken

Er zijn ruim voldoende ruimtelijke mogelijkheden om de landelijke ambitie van minstens 6.000 megawatt windenergie op land in 2020 waar te maken. Dat constateren de bedrijven en organisaties die binnen de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) actief zijn in windenergie. Er is echter wél extra inzet nodig van de verschillende overheden en de bedrijven; anders wordt de doelstelling niet gehaald. De lopende projecten hebben daartoe samen te weinig potentieel.
Voor een verdere doorgroei na 2020 is er ook nog voldoende ruimte, blijkt uit een analyse door NWEA van het landelijke en provinciale beleid, de lopende windenergieprojecten en mogelijke toekomstige nieuwe locaties.
In Nederland staat nu ongeveer 2.000 MW aan windvermogen opgesteld op land. De bestaande projecten ('pijplijn'-projecten) zijn samen in 2020 goed voor bijna 3.000 MW, blijkt uit onderzoek dat bureau Bosch en Van Rijn heeft gedaan onder met name ontwikkelaars van windparken en provinciale windcoördinatoren. Daarbij is rekening gehouden met de slaagkans van elk van de projecten. In de maximale vorm zijn de projecten samen goed zijn voor ruim 5.700 MW, maar door diverse belemmeringen of politieke besluitvorming zijn ze niet allemaal (maximaal) te realiseren.
Met de bestaande turbines en huidige projecten wordt de doelstelling van minstens 6.000 MW dus niet gehaald; daarvoor is aanvullende ruimte en krachtig overheidsbeleid nodig: een overheid die (op alle niveaus) ambitie uitstraalt en zorgt voor een consistent en stabiel ruimtelijk en stimulerings-beleid. En een windsector die de kansen oppakt en inspeelt op mogelijkheden. Op basis van nadere regionale analyse ziet NWEA die ruimtelijke mogelijkheden, waarbij de windsector constateert dat er ruimte is voor een verdere doorgroei na 2020.
Uit het feit dat er meer dan 230 projecten voor windturbines op land lopen, blijkt dat de sector gelooft in kansen voor windenergie en uitermate gemotiveerd is. Er zijn anno 2011 zelfs meer projecten dan in 2008 bij een soortgelijk onderzoek werden geteld en de huidige hebben een groter potentieel.
NWEA constateert dat de kans dat windprojecten tot realisatie komen toeneemt als de overheid een aantal belemmeringen wegneemt, zoals de beperkingen door radar en beperking van de plaatsingsmogelijkheden op en bij dijken.
NWEA heeft per provincie een analyse gemaakt voor de kansen voor wind op land tot 2020; daarbij is een langere doorkijk genomen dan de bestaande coalitieakkoorden.
De 6.000 MW in 2020 zijn samen goed voor ongeveer 13 miljoen MWh duurzame stroom, vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 4 miljoen huishoudens.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.