Ads Top

Elektriciteitsverbruik stijgt weer

Na een redelijk stabiel elektriciteitsverbruik in de eerste vier maanden van dit jaar, toont het verbruik in de maand mei 2011 een duidelijke stijging. Het verbruik in Nederland steeg van 104.573 GWh in april 2011 naar 104.951 GWh in mei 2011. Hierdoor kwam het verbruik 3,7% hoger uit dan het verbruik in mei 2010.
Ook het opgesteld vermogen in Nederland is sterk toegenomen. Van 21.150 MW in 2004 tot ruim 27.250 MW op dit moment. Naar verwachting zal het opgesteld vermogen de komende vijf jaar toenemen tor 30.000 MW door geplande elektriciteitscentrales en decentraal opgewekte elektriciteit. TenneT investeert de komende 10 jaar 4 tot 5 miljard euro in het Nederlandse hoogspanningsnetwerk om deze nieuwe productie te kunnen aansluiten en transporteren.
Door de toename van het opgesteld vermogen, meer buitenlandverbindingen (NorNed, BritNed) en het feit dat nieuw grootschalig productievermogen veelal op kustlocaties worden gebouwd, zullen de gevolgen van een warme periode, waarin de temperatuur van het koelwater in de rivieren in Nederland stijgt, naar verwachting minder effect hebben op de elektriciteitsvoorziening. Het was voor het laatst in 2004 dat zich hierdoor een situatie voordeed  waarin elektriciteitscentrales beperkingen kregen opgelegd bij het lozen van hun koelwater, waardoor krapte op de elektriciteitsmarkt dreigde.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.