Ads Top

6,7% brandstofbesparing in binnenvaart

Tussen 2007 en 2010 zijn de binnenvaartschippers aanzienlijk zuiniger gaan varen: om precies te zijn met maar liefst 6,7%. Dit blijkt uit de eindmonitor die Ecorys heeft uitgevoerd voor Agentschap NL, de uitvoerder van het programma VoortVarend Besparen. Middels dit programma zijn schippers gestimuleerd zuiniger te gaan varen door ze meer bewust te maken van hun vaargedrag. Bij aanvang van het programma was beoogd het brandstofverbruik met 5% terug te dringen; deze doelstelling blijkt nu ruimschoots behaald.
VoortVarend Besparen is een programma voor én door de binnenvaart. Het is in 2007 opgestart door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat dat 3 miljoen euro beschikbaar stelde voor het vier jaar durende programma. Het doel was een bijdrage te leveren aan de CO2 reductie in Nederland. Dit wordt onder meer bereikt door de inzet van computerprogramma's die het optimale vaartempo en de vaarroute aangeven. Ook allerlei praktische tips over vaarplanningen en motorgebruik, dragen bij aan de doelstelling. Het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) zet samen met het Platform VoortVarend Besparen, het programma voort.
Bij aanvang van het programma heeft Ecorys in opdracht van Agentschap NL een monitoringsystematiek opgezet en deze toegepast op de nulmeting. Nu, aan het eind van de vier jaarsperiode is de eindmeting uitgevoerd, om te kijken of de doelstelling is gehaald. Daarvoor was inzicht nodig in het brandstofverbruik van schepen, maar ook in hun vervoersprestatie, leegvaart en in specifieke scheepskenmerken.
De medewerking van de varende onderneming is cruciaal geweest voor de analyse. Er is hiertoe tevens nauw samengewerkt met de brancheorganisaties CBRB, Kantoor Binnenvaart en KSV Schuttevaer en heeft Ecorys enqu(ee)tes uit kunnen zetten onder meer dan 3000 ondernemingen. Voor de verspreiding van de enqu(ee)te heeft Ecorys samengewerkt met enqu(ee)tebureau Mediad. Daarnaast is de enqu(ee)te via diverse kanalen onder de aandacht gebracht.
De 6,7% brandstofbesparing is een zeer goede prestatie van de binnenvaartsector. Het toont dat enerzijds dat de sector haar steentje bij draagt aan de verduurzaming van het goederenvervoer. Tezamen met de BINNENVAART BRANDSTOF CO2MPETITIE (een wedstrijd tussen schepen om gedurende een bepaalde periode zoveel mogelijk brandstof te besparen) is het voor veel ondernemers een eye-opener dat duurzaam ook geld kan opleveren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.