Ads Top

KEMA boekt wederom sterke groei omzet en winst in 2010

Energiekennisbedrijf KEMA heeft ook in 2010 een sterke stijging van de omzet en het resultaat behaald. Voor het derde opeenvolgende jaar heeft het bedrijf een dubbelcijferige groei gerealiseerd. Het nettoresultaat gecorrigeerd voor buitengewone posten nam met 63% toe tot EUR 18,6 miljoen (2009: EUR 11.4 miljoen). Op vergelijkbare basis (1) groeide de omzet in 2010 met 19% tot EUR 245.3 miljoen (2009: EUR 207.3 miljoen) waarvan 10% als gevolg van autonome groei, 7% door acquisities en 2% door valuta-effecten. Alle bedrijfsonderdelen en landen waarin het bedrijf vestigingen heeft, droegen bij aan de groei. Vooral de consultingactiviteiten op het gebied van energiebesparing, smart grids (intelligente energienetwerken) en gas lieten wereldwijd een sterke groei zien. Daarnaast ontwikkelden de activiteiten op het gebied van het testen, inspecteren en certificeren van energieapparatuur zich wederom sterk. Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 19,0 miljoen versus EUR 13,2 miljoen in 2009, een stijging van 44%. Dit komt overeen met een operationele marge (EBIT) van 7,7% (2009; 6,4%).
Het jaar 2010 was een belangrijk jaar voor KEMA waarbij de onderneming zich nog nadrukkelijker is gaan focussen op de energiemarkt. KEMA is, evenals in voorgaande jaren, succesvol in blijven spelen op de ontwikkelingen in de wereldwijde energiesector. Met name de consultingactiviteiten op het gebied van energiebesparing, gas en smart grids (intelligente energienetwerken) - waar het bedrijf zijn leidende positie verder wist uit te bouwen - lieten wereldwijd een sterke groei zien. Daarnaast ontwikkelden de activiteiten op het gebied van het testen, inspecteren en certificeren van energieapparatuur zich wederom sterk en wisten de groei van de afgelopen jaren voort te zetten. Belangrijke, generieke energietrends die invloed hebben op de activiteiten van KEMA zijn onder meer de energietransitie, investeringen in en innovatie rondom de energie-infrastructuur, verdere liberalisering van de energiewereldmarkt en een voortgaande stijging van de vraag naar onafhankelijke testen, inspecties en certificatie van energieapparatuur.
Een andere belangrijke ontwikkeling was de succesvolle integratie van de in 2009 geacquireerde ondernemingen, te weten Gasunie Engineering & Technology (Nederland), Zku (Tsjechië) en Elbas (Duitsland en Zwitserland). Om nog beter in te kunnen spelen op de wereldwijde groeikansen in de energiesector heeft KEMA in 2010 bovendien zijn organisatie aangepast in een matrixorganisatie met zeven Global Business Lines en vier regio's. Met deze organisatorische aanpassingen is KEMA van mening dat het bedrijf optimaal is gepositioneerd om zijn wereldwijde groeistrategie succesvol te kunnen blijven uitvoeren.
Innovatie is voor KEMA van groot belang. Het in 2009 gestarte programma 'Window on the World' waarbij nog nadrukkelijker gekeken wordt naar ontwikkelingen bij klanten en overheidsprogramma's in de Verenigde Staten, landen in de Europese Unie en Azië heeft in 2010 veel resultaat opgeleverd. Zo heeft KEMA zowel in Nederland als de Verenigde Staten nieuwe testfaciliteiten geïnstalleerd, bijvoorbeeld op het gebied van ultrahoge spanning en (auto)batterijen. Daarnaast zijn diverse technologieën geoptimaliseerd zoals voor het bepalen van de integriteit van gasleidingen en het voorkómen van elektriciteitsstoringen, en heeft KEMA ook in 2009 mondiaal een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van smart grids (slimme energienetwerken). KEMA hecht veel waarde aan open innovatie, waarbij het diverse partijen bij elkaar brengt met ieder hun eigen expertise, om doorbraken te bewerkstelligen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.