Ads Top

'Geef alle huiseigenaren een basis energielabel'

Vereniging Eigen Huis vindt de door minister Donner voorgestelde straf om de verkoop te blokkeren van woningen zonder geldig energielabel buitenproportioneel en volstrekt onnodig. De vereniging heeft de Tweede Kamer een alternatief voor de door de minister voorgestelde sanctie voorgelegd. Morgen vergadert de Tweede Kamer over de plannen van minister Donner.
Volgens Vereniging Eigen Huis kan op eenvoudige wijze aan iedere woning een kosteloos basislabel worden toegekend dat de minimum energieprestatie laat zien. Het basislabel kan worden gebaseerd op het bouwjaar van de betreffende woning. Hierdoor worden sancties op slag overbodig. Bovendien worden huiseigenaren die energiebesparende maatregelen hebben getroffen geprikkeld om een actueel label aan te vragen als zij hun huis voor een goede prijs willen verkopen.
Aan iedere woning kan volgens Vereniging Eigen Huis op basis van het bouwjaar een basislabel worden toegekend. Het basislabel geeft de minimale energiezuinigheid van de woning aan. Er wordt dan nog geen rekening gehouden met later aangebrachte verbeteringen zoals gevel- en dakisolatie, dubbel glas of een energiezuinige verwamingsketel.
Omdat iedere woning een label krijgt is sanctionering niet meer nodig. Huiseigenaren die hun woning hebben verbeterd zullen bij verkoop juist gemotiveerd worden om het basislabel te actualiseren. Zij kunnen zich hiermee onderscheiden van andere, minder energiezuinige woningen en een hogere verkoopprijs bedingen.
Daarbij draagt een basislabel bij aan het energiebewustzijn van de eigenwoningbezitter en is het een stimulans om de woning energiezuiniger te maken.
Sinds 2008 is de eigenaar van een woning verplicht om bij verkoop een energielabel te laten opstellen en te overhandigen aan de koper. Deze verplichting wordt door kwaliteitsproblemen bij de introductie van het label op grote schaal genegeerd. Volgens een Europese richtlijn moet in 2013 het label worden afgedwongen door het instellen van sancties.
Het door de minister voorgestelde verbod op de verkoop van woningen zonder energielabel vindt Vereniging Eigen Huis een draconische maatregel die in geen verhouding staat tot het doel van het label, namelijk het energiebewustzijn bij huizenkopers te vergroten. Bovendien stagneert de woningmarkt nog verder als een hele verkoopketen verstoord wordt door het ontbreken van één label.
Vereniging Eigen Huis bepleit dat huiseigenaren zo veel mogelijk gestimuleerd moeten worden om tot energiebesparende maatregelen over te gaan. Een kwalitatief goed energielabel kan hiertoe een uitstekend hulpmiddel zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.