Ads Top

Nieuwe tarieven TenneT voor 2011

Elektriciteitstransporteur TenneT heeft een voorstel voor de tarieven voor 2011 ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De transporttarieven gaan de komende jaren omhoog en zijn een weerspiegeling van de grote investeringen die TenneT de afgelopen jaren heeft gedaan in versterking van het hoogspanningsnet, het bevorderen van de marktwerking en het faciliteren van de integratie van duurzame energie.
TenneT investeert de komende jaren miljarden in versterking van het hoogspanningsnet en de totstandkoming van een Europese energiemarkt. In Nederland wordt de komende 5 tot 7 jaar zo'n 3 miljard euro geïnvesteerd. Deze investeringen zijn onderdeel van een meerjarig investeringspakket, waaronder bijvoorbeeld de nieuwe verbinding door de Randstad. Deze en andere verbindingen zijn onder meer nodig om nieuwe aansluitingen te kunnen faciliteren voor een groot aantal nieuw geplande energiecentrales. Verder is TenneT actief bezig met regionale netuitbreidingen, onder meer om alle duurzame initiatieven (WKK, windparken) tijdig aan te kunnen sluiten op het net.
Om de investeringen uit het verleden te financieren gaan de tarieven de komende jaren stijgen. De nieuwe methodebesluiten, die recent door de NMa zijn vastgesteld, vormen de basis voor het vaststellen van de tarieven van de elektriciteitstransporteur. Overigens gaat TenneT in beroep tegen de methodebesluiten, omdat de huidige tarieven ondanks de verhoging niet voldoende zijn om de kosten van de investeringen van de afgelopen jaren te dekken. De tariefsstijging zal nog enkele jaren voortduren; toekomstige investeringen zullen doorwerken in de tarieven.
De tarieven zijn uitgesplitst in een systeemdienstentarief en transporttarieven. De stijging van de transporttarieven hangen voor het overgrote deel samen met het groeiende aantal investeringen dat de afgelopen jaren gedaan is ter versterking van het Nederlandse hoogspanningsnet. Daarnaast zijn er in de voorgaande periode lagere inkomsten berekend dan door de NMA was toegestaan. Deze zijn conform de regulering nu wel opgenomen in de tarieven. De transporttarieven voor de EHS-netten (220/380 kV) stijgen volgens het tarievenvoorstel met 14 procent. De transporttarieven van de HS-netten (110/150 kV) gaan volgens dit voorstel met gemiddeld 12% omhoog.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.