Ads Top

Kabinet kiest kernenergie boven versnelling duurzaam

Uitvoering van het concept regeerakkoord tussen VVD en CDA kiest voor inzet van kernenergie en verzaakt om krachtiger in te zetten op een duurzame energievoorziening. Nederland bevindt zich in de achterhoede in Europa op het gebied van de toepassing van duurzame energie. Juist nu is er een extra impuls nodig om de door de EU gestelde 2020 doelen voor Nederland te behalen. De kans om van het verduurzamen van de energievoorziening een krachtige economische impuls te laten uitgaan wordt niet benut, zo stelt de Duurzame Energie Koepel waarbinnen 350 bedrijven samenwerken op het gebied van duurzame energie.
De Duurzame Energie Koepel heeft dit jaar laten doorrekenen dat een stevige inzet op grootschalige toepassing van duurzame energie op alle hernieuwbare technologieën een sterk positief effect zal hebben op de economie. Door de vele kansen te benutten op een decentrale duurzame energie opwekking wordt naast een positief effect op de werkgelegenheid ook veel nieuwe additionele economische activiteit gegenereerd die veel, merendeels private, investeringen zal uitlokken tot meer dan 50 miljard tot 2020. Dat zijn investeringen die vooral neerslaan bij het MKB, de banenmotor van onze economie. Het nieuwe kabinet lijkt echter voor centrale elektriciteitsopwekking te kiezen via kernenergie en laat daarmee prachtige kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hoewel de Duurzame Energie Koepel het zeer betreurt dat de eerdere Nederlandse doelstelling voor 20% duurzame energie in 2020 is losgelaten, ziet de sector toch kansen bij het inzetten op de (weliswaar lagere) Europese doelstellingen van 14% duurzame energie in Nederland in 2020. Er is evenwel nog veel onduidelijkheid over de wijze waarop de nieuwe stimulering zal worden uitgewerkt. De Duurzame Energie Koepel zal deze uitwerking nauwgezet volgen. Zowel recente studies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als de Duurzame Energie Koepel geven namelijk aan dat een verdere beleidsintensivering noodzakelijk is, zelfs voor het behalen van 14% doelstelling. Met voortgaan op de route van de afgelopen jaren halen we de 14% niet en loopt Nederland uiteindelijk risico op Europese boetes.
In het regeerakkoord is sprake van een aangepaste SDE regeling , de "SDE+". Financiering zal buiten de overheidsfinanciën plaatsvinden door een toeslag op de energieprijs, zoals door het vorige kabinet al is aangekondigd. Dit beginsel heeft de steun van de sector, onder voorbehoud van gelijke verdeling van de lasten over alle (ook industriële) energieafnemers. Het voortzetten van het gesloten eind karakter van de regeling voor veel technologieën zal echter de onzekerheid in het verkrijgen van ondersteuning in het financieren van de onrendabele top niet oplossen. Dit gesloten eind karakter is een belangrijke reden van de grote achterstand die Nederland heeft opgelopen in Europa. Investeerders zijn voor een aantal opwekkingstechnieken vaak niet te bewegen om voorinvesteringen te plegen om daarna deel te nemen aan een tombola van subsidie aanvragen die telkenmale worden afgewezen omdat de pot leeg is. Daarnaast is het van belang dat bij het mogelijk onderbrengen van een aantal technologieën in innovatieprogramma's deze wel t/m rendabele marktimplementatie gaan.
De Duurzame Energie Koepel ziet het als een positief signaal dat de vergunningsprocedures voor het decentraal opwekking van energie en warmte/koude eenvoudiger zal worden en er meer geld zal gaan naar onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het is echter de vraag of al deze voornemens met voldoende kracht zullen worden ingezet en voor de volle breedte beschikbaar komen voor de inzet van alle noodzakelijke duurzame energie bronnen nu de discussie de komende tijd waarschijnlijk weer vooral zal gaan over kernenergie.
Vanuit de langere termijn perspectieven zal de Duurzame Energie sector alle kansen blijven benutten die ook vooral op dit ogenblik, met veel steun van burgers, gemeenten en provincies , lokaal worden geboden. Als het nieuwe kabinet zich sterker concentreert op de positieve effecten die deze kansen bieden voor de Nederlandse economie en industrieontwikkeling zal niet alleen de energietransitie vlotter verlopen, maar zullen ook innovatie en de kenniseconomie een impuls krijgen. Dat zou toch moeten aanspreken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.