Ads Top

Herstel oud landschap met geld TenneT-compensatiefonds

Met de onthulling van een art impression met het toekomstige beeld van de esbrink in Ten Arlo zetten de provincie Drenthe, gemeente De Wolden en TenneT vrijdag 15 oktober de eerste stap voor de versterking van de cultuurhistorische waarden van het oude landschap. Het project is onderdeel van een aantal natuur- en landschapsprojecten in Zuidwest Drenthe die een financiële bijdrage krijgen uit het TenneT-compensatiefonds.
Het TenneT-compensatiefonds is bedoeld als compensatie voor het instandhouden van de hoogspanningslijn tussen Hoogeveen en Zwolle. In totaal krijgt de provincie Drenthe 6 miljoen euro uit het fonds voor projecten ter verbetering van de kwaliteit van het landschap in Zuidwest Drenthe. De provincie Drenthe, TenneT en diverse projectpartners werken er de komende jaren hard aan om de projecten te realiseren.
Ten Arlo is een buurtschap tussen Zuidwolde en Hoogeveen dat de status heeft van beschermd dorpsgezicht en aangemerkt is als archeologisch waardevol gebied. Met het geld uit het TenneT-compensatiefonds wordt de komende jaren gewerkt aan het herstel van het halfopen karakter van de esbrink, onder meer door het fors uitdunnen van de beplanting en het verwijderen van bosjes en onderbeplanting. Ook worden de oude, onverharde verbindingen vanaf de brink naar onder meer Huize Echten, het Drents plateau en de weiden en boerderijen in Ten Arlo begaanbaar gemaakt en het omliggende landschap hersteld. Om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreanten, komen er informatieborden, zitbanken en picknickplaatsen.
Naast het landschap bij ten Arlo krijgen ook andere projecten subsidie uit het tenneT-compensatiefonds. Voorbeelden zijn de verbetering van de groenstructuren rond Koekange, het herstel van de erven in het Reestdal, de stadsrand Meppel nabij de Reest, het Vlinderommetje Zuidwolde en de restauratie van boerderij Eesinge nabij Meppel. Al deze projecten zullen eind 2011 uitgevoerd zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.