Ads Top

Groen gas van Attero voor Groningen

Huishoudens in Groningen koken en stoken weer een stukje 'groener': er stroomt groen gas van Attero het Groningse gasnetwerk van Enexis in. Attero produceert het gas op zijn locatie aan de Duinkerkenstraat uit het in de regio ingezamelde huishoudelijk afval. Het bedrijf heeft daar de afgelopen periode een nieuwe installatie voor gebouwd. Die is nu in bedrijf genomen. Netbeheerder Enexis heeft de aansluiting verzorgd.
Op zijn locatie Groningen scheidt Attero onder meer de organische fractie af uit het aangeleverde huishoudelijk afval. Door het materiaal vervolgens te vergisten, ontstaat biogas. Dit biogas wordt opgewerkt tot groen gas. Groen gas heeft dezelfde gebruikskenmerken als aardgas en kan op het aardgasnet ingevoed worden. De bouw van de nieuwe opwerkingsinstallatie van Attero is begin 2010 gestart en de afgelopen weken afgerond. Het geproduceerde groen gas gaat via een 1300 meter lange leiding naar het lokale aardgasnet in Groningen.
Attero is de grootste producent van groen gas in Nederland. Op jaarbasis produceert het bedrijf reeds 12 miljoen kubieke meter op drie locaties in Tilburg, Wijster en Nuenen. Stortgas uit (voormalige) stortplaatsen op die locaties en gas van een rioolwaterzuivering zijn de bronnen waaruit Attero daar groen gas produceert. Bij de nieuwe installatie in Groningen gaat het om biogas uit de uit huisvuil afgescheiden stroom organisch restafval. Met deze uitbreiding neemt de jaarlijkse productie van groen gas bij Attero toe met 5,5 miljoen kubieke meter.  In de nabije toekomst wil het bedrijf op diverse locaties ook groen gas gaan produceren uit groente-, fruit- en tuinafval en uit andere organische stromen. Ook voor Enexis vormt het mogelijk maken van de transitie naar een duurzame energievoorziening een belangrijk onderdeel van haar missie. Enexis werkt daarom hard aan de optimalisatie van de inpassing van groen gas (duurzaam gas van aardgaskwaliteit) en ruw biogas in haar gasnetten. Daarbij werkt zij nauw samen met andere regionale netbeheerders en met de beheerder van het landelijke gastransportnet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.