Ads Top

Energiebesparen in het bedrijf is een kunst

Energie besparen en beheersing van de kosten wordt door veel bedrijven gezien als een eenmalige actie. BFE Benelux kijkt op een vernieuwende manier naar deze uitdaging en ziet besparen als een doorgaande cyclus. "De kunst van blijvend besparen", zoals ze bij BFE noemen, wordt op de aankomende Energie Vak Beurs 2010 (12-14 oktober) in de Brabanthallen Den Bosch, gepresenteerd en toegelicht.
Het is een hele kunst om het besparingsproces continu te laten verlopen, waarbij de effectiviteit ook nog afgestemd moet worden op de actuele marktomstandigheden en de behoefte van het bedrijf. BFE Benelux verzorgt al enige jaren continue besparing voor haar klanten, via onder andere factuurcontrole en kostenoptimalisatie. Deze expertise is nu verfijnd, onder meer door samen met partners naar completerende oplossingen te zoeken. Dit heeft zich geresulteerd in een gefaseerde benadering en een oplossing voor MKB-bedrijven om de `Total Cost of Ownership' te optimaliseren.
Via diverse producten en diensten, is er een cyclus van energiebesparende oplossingen gecreëerd. vanaf een nulmeting wordt de situatie en mogelijkheden in kaart gebracht, waarna er samen met de opdrachtgever een langere termijn planning wordt opgezet om jaarlijks te kunnen blijven optimaliseren en besparen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.