Ads Top

Relatie tussen energie- en voedselprijzen?

De prijzen van agrarische producten en fossiele brandstoffen zijn fors gedaald, nadat ze in 2008 tot zeer grote hoogte waren gestegen. Deze parallelle ontwikkeling wordt vooral verklaard doordat de vraag in beide markten sterk reageert op de welvaartsontwikkeling. Hoe de relatie tussen landbouw en energie zich in de toekomst zal ontwikkelen, hangt af van het tempo van de investeringen om het aanbod aan de veranderende vraag aan te passen. Omdat de aanpassingen tijd vergen, zullen prijsschommelingen zich opnieuw voordoen. Dat zijn enkele hoofdpunten uit de verkenning die het LEI heeft uitgevoerd voor het ministerie van LNV.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.