Ads Top

Energiemarkt steeds internationaler

Het aantal plannen voor nieuwe energiecentrales en windparken blijft toenemen in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Rapport Monitoring Leveringszekerheid, dat TenneT TSO jaarlijks op verzoek van de minister van Economische Zaken opstelt. Uit dit steeds groter wordende exportpotentieel blijkt dat de energiemarkt steeds internationaler wordt.
Het Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2009-2025, onder meer gebaseerd op gegevens van energieproducenten, geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van vraag en aanbod van elektriciteit. Aan aanbodzijde is te zien dat Nederland de komende jaren een steeds groter exportpotentieel krijgt. Na jarenlang importafhankelijk te zijn geweest, is Nederland nu op elektriciteitsgebied zelfvoorzienend en zal in de komende jaren een steeds groter exportpotentieel ontwikkelen. Door het investeren in een goede infrastructuur (interconnecties met het buitenland en nieuwe verbindingen) heeft TenneT deze ontwikkeling gefaciliteerd.
In de periode na 2009 is er sprake van een verdere toename van nieuw te bouwen grootschalig productievermogen. Tot aan 2017 wordt er in een scenario waarin alle plannen worden meegeteld circa 16,6 gigawatt (GW) gerealiseerd. Rekening houdend met de reeds aangekondigde  uitbedrijfnames bedraagt de netto toename van het opgestelde thermische productievermogen in de zichtperiode 2010-2017 circa 14,6 GW. Naar verwachting neemt ook de hoeveelheid windenergie de komende jaren toe van 2,3 gigawatt in 2010 naar 5,1 gigawatt in 2017.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.