Ads Top

Energie uit rioolwater bespaart miljoenen

Het bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg (een dochteronderneming van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei) is akkoord gegaan met de bouw van een nieuwe duurzame slibvergistingsinstallatie in Venlo. De installatie gaat energie terugwinnen uit het slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
De bouw moet nog Europees openbaar aanbesteed en zal eind van dit jaar worden gegund. Naar verwachting wordt deze investering binnen 7 jaar (afhankelijk van de energieprijzen en de kosten van de afvoer van slib) terugverdiend. Na aftrek van investering levert de installatie binnen de afschrijvingstermijn van 15 jaar 6,5 miljoen euro op.
Voorzitter Jan Schrijen van het Waterschapsbedrijf Limburg: "Deze installatie is de eerste installatie in zijn soort die in Nederland gebouwd wordt. Het laat zien dat de Limburgse waterschappen hun verantwoording nemen als het gaat om duurzaam en kostenbewuste bedrijfsvoering. Deze slibvergistingsinstallatie is een voorbeeld voor andere projecten in Nederland waar op dit moment ongeveer 30% van alle slib wordt vergist. De totale CO2 emissie van Nederlandse waterschappen bedraagt circa 450.000 ton. Door brede toepassing van deze techniek is naar verwachting een minimale extra besparing van 30% (135.000 ton) mogelijk".
De installatie combineert thermische hydrolyse, slibvergisting en warmtekrachtkoppeling. Met als resultaat een verhoogde biogas- en elektriciteitsproductie en een verminderde slibafvoer. Jan Schrijen: "Als in heel Limburg de technologie van thermische hydrolyse wordt toegepast is een besparing aan CO2 uit primaire brandstoffen mogelijk van ongeveer 25% (9.500 ton) op de totale CO2 emissie van 40.000 ton". In Limburg wordt de helft van alle slib vergist zodat biogas wordt geproduceerd en elektriciteit wordt opgewekt. Met de andere helft is op korte termijn de meeste winst te boeken door de toepassing van thermische hydrolyse in combinatie met vergisten en WKK.
Thermische hydrolyse is een vorm van celafbraak in slib door verhoogde temperatuur en druk, waardoor aanzienlijk betere resultaten bij vergisting (biogas) en slibontwatering (volumereductie) worden bereikt in vergelijking met traditionele vergistinginstallaties. Een vernieuwde vereenvoudigde toepassingstechniek, die daardoor goedkoper is, is door het waterschapsbedrijf in 2009 op pilotschaal onderzocht. Nadat kleinschalige labtesten succesvol zijn uitgevoerd, werd er opgeschaald naar een pilot installatie. Deze draait nu ruim 8 maanden met goede resultaten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Venlo.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.