Ads Top

Duurzame Energie Koepel roept op tot onderzoek misbruik ETS

De Duurzame Energie Koepel waarin zo'n 350 bedrijven in de duurzame energiesector samenwerken zijn de eenzijdige berichtgeving van de zijde van de grote energieverbruikers zat. Op 5 juli 2010 kwam na het VNO/NCW de VEMW, de overkoepelende belangenbehartigende organisatie van grote industriële bedrijven als Chorus, Dow en Heineken, met een persbericht en negatieve visie over Duurzame Energie. De Duurzame Energie Koepel, bij monde van voorzitter Teun Bokhoven, kan zich niet langer  aan de indruk  onttrekken dat er vanuit de grote industrie een lastercampagne tegen duurzame energie gevoerd wordt om maar langer goedkope gesubsidieerde stroom te kunnen gebruiken. Bokhoven roept nu op tot een breed onafhankelijk onderzoek zodat er in Nederland een eerlijk speelveld voor duurzaam en fossiel kan komen.
Recente onderzoeken hebben aangetoond dat de grote energieverbruikende industrie miljarden aan onterechte voordelen heeft gehad binnen het ETS- systeem (een systeem om emissierechten te verhandelen). Daarnaast genieten de grote energieverbruikende bedrijven allerlei andere financiële voordelen waardoor ze een zeer lage energieprijs betalen. Blijkbaar is het nog niet genoeg en wordt de roep om (gesubsidieerde) kernenergie allengs groter. De Nederlandse en Europese overheden zijn van plan om miljarden te investeren in CO2 afvang en opslag (CCS). Dit vooral om op langere termijn goedkope (en indirect gesubsidieerde) kolenenergie te kunnen laten produceren.
Bokhoven  vindt het tijd worden dat de Tweede Kamer of de NMa onderzoek gaat doen naar alle integrale (verborgen) subsidies en maatschappelijke kostenbijdragen van alle energiesoorten, waarbij er niet alleen naar de kosten van de komende regeerperiode en tot 2020 gekeken moeten worden, maar 'langer te kijken dan je neus is', dus ook naar de kosten die niet duurzame energieopwekking bij toekomstige generaties legt. "Alle positieve maatschappelijke effecten bij het omschakelen naar een duurzame energievoorziening worden onvoldoende in de analyses betrokken. Zo worden naast de innovatie impuls en verstandige toepassing van duurzame energie in de komende 10 jaar 53.000 complementaire banen in het Midden- en Kleinbedrijf gecreëerd. Daarnaast worden ter waarde van 57 miljard euro extra private investeringen gerealiseerd. Dit is door het Fraunhofer Instituut berekend".
Nederland is in Europa één van de slechts presterende landen waar het gaat om de toepassing van duurzame energie. Landen als Malta en Luxemburg doen het nog net iets slechter, maar van alle andere EU landen is het aandeel duurzame energie inmiddels sterk aan het groeien. Het trainerende beleid van de grote energieverbruikers, heeft ertoe geleid dat Nederland enorme kansen laat liggen om een krachtige nieuwe industrie op te bouwen, zoals dat nu in bijna alle andere Europese landen het geval is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.