Ads Top

Omzet GasTerra teruggelopen

GasTerra BV heeft vandaag zijn jaarresultaten over 2009 bekend gemaakt. Opvallendste ontwikkeling in 2009 was de forse terugloop van de omzet. In het verslagjaar bedroeg de omzet 18,3 miljard euro tegenover 24,0 miljard euro in 2008. Het verkochte volume daalde met 1,6 miljard tot 82,4 miljard kubieke meter.
In een commentaar op de jaarcijfers verklaarde GasTerra-CEO Gertjan Lankhorst, dat de daling van de omzet aan twee invloeden is te wijten. 'Allereerst heeft de economische crisis ook de gasmarkt niet onberoerd gelaten. De vraag naar energie liep terug door de negatieve economische groei. Een tweede ontwikkeling die ons parten speelt, is de grote concurrentie op de gasmarkt. De afgelopen jaren zijn belangrijke investeringen gedaan in nieuwe gasvelden die zich veelal op grote afstand bevinden van de grote afzetmarkten. Dit gas wordt vloeibaar gemaakt (LNG) en over zee getransporteerd in speciale schepen. In Europa zijn terminals gebouwd om dit gas in het Europese gasnetwerk te brengen. Een andere betrekkelijk recente ontwikkeling is de succesvolle productie van onconventioneel gas in Noord-Amerika. Hierdoor zijn de winbare voorraden in dit deel van de wereld aanzienlijk toegenomen. Resultaat van beide ontwikkelingen is dat er veel gas beschikbaar is voor de Europese markt. GasTerra wist zich ten dele aan de gevolgen van deze dit overaanbod onttrekken, doordat onze onderneming meer is dan een leverancier van aardgas. We bieden onze klanten meerwaarde in de vorm van zekerheid en flexibiliteit.'
De vrije markt heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. GasTerra is een actieve handelspartij op de Nederlandse virtuele gashandelsplaats TTF (Title Transfer Facility). De onderneming heeft in 2009 aan diverse afnemers in totaal 14 miljard kubieke meter gas via de TTF verkocht. Dit volume staat gelijk aan ongeveer 50 procent van de totale fysieke leveringen via de TTF.
Sinds de zomer van 2009 loopt de prijsontwikkeling van olie en aardgas sterk uiteen. De olieprijzen stegen, terwijl het prijsniveau op de TTF en andere spotmarkten daalde, voornamelijk als gevolg van het grote aanbod op de gasmarkt. GasTerra verwacht echter dat op termijn, als de economie weer aantrekt, opnieuw een aanbodtekort zal ontstaan.
Ondanks de groei van de vrije markt worden nog steeds grote volumes verhandeld via langetermijncontracten met buitenlandse klanten. In het verslagjaar heeft GasTerra de bestaande langjarige overeenkomsten met het Franse GDF/SUEZ, het Belgische Distrigas en het Zwitserse Swissgas verlengd.
GasTerra heeft in het 2009 verschillende projecten en initiatieven ondersteund die verdere verduurzaming van de energievoorziening tot doel hebben. Aardgas speelt in dit proces een cruciale rol. Het zal nog decennia lang onmisbaar zijn in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening. In de eerste plaats doordat we als samenleving afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen en aardgas hiervan veruit de minste CO2-emissies produceert, maar daarnaast doordat aardgas de flexibiliteit biedt die hernieuwbare energiebronnen missen. GasTerra verwacht daarom dat de rol van aardgas in de komende decennia nog belangrijker zal worden. Daarbij gaat het vooral om een rol als back-up voor het geval de wind niet waait of de zon niet schijnt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.