Ads Top

Mini’s in aantocht bij duurzame warmtekrachtkoppeling

Gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit is de meest effectieve benutting van biomassa. Tot nu toe waren warmtekrachtinstallaties voor biomassa eigenlijk alleen beschikbaar in grote vermogens, maar nu komen er ook mini installaties op de markt.
Dat is mogelijk geworden door innovatieve ontwikkelingen zoals de microgasturbine en de Organische Rankine Cyclus. Op 20 mei 2010 worden de mogelijkheden voor duurzame energie in kantoren, zwembaden, agrarische bedrijven, scholen, etc. gepresenteerd op een bijeenkomst op de vliegbasis Twente. Daar is ook een proefstand voor microgasturbines op biogas en bio-olie ingericht.
Een opmerkelijke ontwikkeling op het gebied van kleinschalige mestvergisting is het door ingenieursbureau HoSt te Enschede ontwikkelde concept `Microferm’. Daarmee kan een melkveehouderij met biogas in de eigen behoefte aan energie voorzien zonder gebruik van toevoegstoffen (coproducten) aan de mestvergister. De praktijkervaring met een eerste installatie nabij Hardenberg worden op 20 mei in Enschede voor het eerst gepresenteerd.
Een andere opmerkelijke Nederlandse ontwikkeling is een WKK met Organische Rankine Cyclus, die moeilijk verwerkbare biobrandstoffen kan omzetten in stroom en bruikbare warmte. Dit toestel is ontwikkeld door Tri-O-Gen te Goor.
Voor hout als brandstof zijn meerdere oplossingen ontwikkeld voor mini WKK. Op de door de projectgroep Biomassa & WKK georganiseerde bijeenkomst komen er drie aan bod. Allereerst is er een mini WKK met Stirlingmotor beschikbaar voor gebruik van houtpellets. Ten tweede zijn er mini houtvergassers beschikbaar, waarmee hout wordt omgezet in een gasvormige brandstof. De derde oplossing is bereiding van olie uit hout door het proces van pyrolyse. In Hengelo wordt door BTG Bioliquids een pyrolysefabriek gebouwd. Voor het gebruik van pyrolyse-olie heeft gasturbinefabrikant OPRA te Hengelo al een turbine ontwikkeld met een vermogen van 1.800 kW, die zal worden ingezet door Warmtenet Hengelo. Nu wordt in samenwerking met Universiteit Twente in Enschede ook het gebruik in een microgasturbine beproefd.
De projectgroep Biomassa & WKK telt ruim zeventig Nederlandse bedrijven en organisaties, die actief zijn op het gebied van duurzame warmtekrachtkoppeling. De projectgroep is een initiatief van Cogen Projects en Energieprojecten.com. Deze bedrijven organiseren jaarlijks vier bijeenkomsten over de ontwikkelingen bij biowkk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.