Ads Top

Voortgaande groei omzet en winst KEMA in 2009

KEMA heeft ook in 2009 verdere groei van omzet en resultaat gerealiseerd. In uitdagende marktomstandigheden is de onderneming invulling blijven geven aan het uitvoeren van de strategie. In 2009 werd daarom onder meer de dienstverlening op gasgebied fors uitgebreid en werd het bedrijfsonderdeel KEMA Quality (1) gedesinvesteerd. De omzet steeg naar 256,2 miljoen euro (2008: 226,7 miljoen).
Met de acquisities van Gasunie Engineering & Technology, het Duits-Zwitserse technologiebedrijf voor elektriciteitssystemen voor het spoor Elbas en het Tsjechische kortsluitlaboratorium Zku heeft KEMA zijn mondiale positie in de energiewaardeketen verder weten te versterken. Tegelijkertijd werd in lijn met de strategie het onderdeel KEMA Quality verkocht aan veiligheidsexpertisebedrijf DEKRA.
Door de autonome groei in binnen- en buitenland en de verdere professionalisering van de organisatie steeg het bedrijfsresultaat tot 17,2 miljoen euro (2008: 15,9 miljoen). De operationele marge daalde licht door prijsdruk als gevolg van de marktomstandigheden, de toegenomen concurrentie en de, zoals verwacht, nog beperkte bijdrage van de gerealiseerde acquisities. In het gepresenteerde resultaat is de bijdrage van het verkochte onderdeel KEMA Quality voor 10 maanden meegenomen. In het huidige economische klimaat lieten de markten waarin KEMA opereert, met uitzondering van het Midden-Oosten, geen significante verslechtering zien. Op continue basis (2) groeide de omzet met 23%, waarvan 11% door overnames. Nagenoeg alle regio's, en daarin met name de Noord-Amerikaanse activiteiten, toonden een sterke autonome groei. Het totaal aantal werknemers bedroeg ultimo 2009 ruim 1.600 van wie er circa 650 in Nederland werkzaam zijn.
Op het gebied van testen en certificeren van componenten voor het midden-, hoog- en ultra-hoogspanningsnet blijft KEMA wereldwijd een leidende positie innemen. De vraag naar test- en certificatiediensten uit Azië, met name uit China, Korea en India, groeide sterk. Ook de markt voor het kalibreren van meters en het testen van smart grid gerelateerde componenten zoals slimme meters en protectieapparatuur, ontwikkelde zich voorspoedig. Met de overname van het Tsjechische kortsluitlaboratorium Zku is KEMA goed gepositioneerd om te profiteren van de groei in Centraal- en Oost-Europa.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.