Ads Top

Leudal verlengt contract groen gas

Onlangs heeft het college van Leudal besloten het contract met Essent inzake de levering van Groen Gas te verlengen. Dit sluit naadloos aan bij de grote ambities die Leudal heeft op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast bestaat voor gemeenten vanaf 2010 de verplichting om 50% van de totale inkoop duurzaam aan te schaffen. Voor de Rijksoverheid geldt dat 100% duurzaam wordt aangekocht in 2010. Ook de aanschaf van Groen Gas valt onder duurzaam inkopen.
Er zijn in Nederland maar enkele leveranciers van echt groen gas. Groen gas is biogas dat ontstaat door bacteriën die organisch materiaal onder zuurstofvrije omstandigheden omzetten naar methaan, CO², en andere componenten. Dit gas dat vaak voor 50% tot 60% uit methaan bestaat, wordt biogas genoemd. Vergistingsinstallaties produceren biogas, stortplaatsen produceren stortgas, riool/afvalzuiveringsinstallaties produceren bio-/slibgas. Dit zijn allemaal namen voor exact hetzelfde, namelijk biologisch gevormd gas, ofwel, biogas. Het biogas kan na behandeling worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit waardoor het methaangehalte uiteindelijk meer dan 95% bedraagt. Het biogas kan dan in het aardgasnet geïnjecteerd worden. Biogas is 100% groen gas omdat slechts het organische deel van het gestorte materiaal wordt omgezet in methaan. Plastic, metalen en andere anorganische materialen worden niet omgezet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.