Ads Top

Huishouden had in 2009 gemiddeld 26,5 minuten geen stroom

In 2009 had een huishouden in Nederland gemiddeld 26,5 minuten geen elektriciteit als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet. Daarmee was in 2009 het aantal storingsminuten 2,5 minuten lager dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Als gevolg van gasstoringen in de regionale gasdistributienetten had een huishouden in 2009 gemiddeld 23 seconden geen gas.
Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers over gas- en stroomonderbrekingen die KEMA en Kiwa Gas Technology hebben verzameld in opdracht van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd op basis van de gegevens die de netbeheerders aanleveren. De betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering in Nederland is zeer hoog in vergelijking met andere Europese landen.
Het optreden of juist uitblijven van grote stroomstoringen is van aanzienlijke invloed op het gemiddeld aantal storingsminuten per huishouden. In 2009 vond één zeer grote storing plaats. Deze stroomstoring vond plaats in de regio Tiel, Zaltbommel en omgeving. Ruim 90 duizend huishoudens hadden op 19 december vanaf half twee ’s nachts enkele uren geen stroom. Aan deze storing zijn twee minuten van de 26,5 storingsminuten van 2009 toe te schrijven. Gemiddeld vinden jaarlijks 1 à 2 van dergelijke grote stroomstoringen plaats.
De betrouwbaarheid van de Nederlandse stroomvoorziening is hoog vergeleken met andere Europese landen, zo blijkt uit cijfers van de Europese toezichthouders. In de meeste andere Europese landen is de stroomuitval per huishouden al gauw meer dan twee keer zo hoog als in Nederland. In 2007 had in Denemarken een huishouden 24 minuten geen stroom, in Italië 57 minuten, in Frankrijk 61 minuten, in Noorwegen 1 uur en 36 minuten, in Spanje 1 uur en 43 minuten, in Finland 1 uur en 46 minuten, in Hongarije 2 uur en 10 minuten, in Portugal 2 uur en 16 minuten, in Zweden 5 uur en in Polen 6 uur en 50 minuten. Van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn alleen cijfers van 2006 beschikbaar: in Duitsland had in dat jaar een huishouden gemiddeld 23 minuten geen stroom, en in het Verenigd Koninkrijk 1 uur en 29 minuten.
In 2009 vonden 18.326 stroomonderbrekingen plaats (gemiddelde afgelopen vijf jaar: 18.065). Per storing werden in 2009 gemiddeld 140 klanten getroffen (gemiddelde over vijf jaar: 144). De belangrijkste oorzaak van stroomonderbrekingen is graafwerk. In 2009 werd ruim 30% hierdoor veroorzaakt. Dit percentage is iets lager dan voorgaande jaren. Overigens is in 2008 nieuwe wetgeving voor graven van kracht geworden met als doel dat het aantal graafincidenten afneemt. De effecten van deze wetgeving zijn naar verwachting pas op langere termijn zichtbaar. Een stroomstoring duurde in Nederland in 2009 gemiddeld 80 minuten, 5 minuten minder dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar (85 minuten). Op basis van de statistieken van 2009 wordt een huishouden eens in de 1103 dagen (ruim 3 jaar) door een stroomstoring getroffen, dit is een iets kleinere kans op uitval dan het vijfjaargemiddelde van eens in de 1074 dagen (iets minder dan drie jaar).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.