Ads Top

Geen vrijstelling precariobelasting voor nutsbedrijven

Er komt geen vrijstelling van precariobelasting op de netwerken van nutsbedrijven. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten het wetsvoorstel voor de invoering van deze belasting niet bij de Tweede Kamer in te dienen. Het kabinet deelt de zienswijze van de Raad van State dat het wetsvoorstel in plaats van een lastenverlichting voor de burger eerder een verschuiving van lasten zou bewerkstelligen. Gemeenten zouden het verlies aan inkomsten uit precario namelijk kunnen compenseren door de onroerende zaakbelasting te verhogen. Mede met het oog op de economische crisis vindt het kabinet dit niet wenselijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.