Ads Top

Federale maatregelen dwarsbomen Vlaams beleid hernieuwbare energie

Vlaanderen trekt volop de kaart van hernieuwbare energie. Zo worden de aansluiting en de productie van stroom uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling door Vlaamse maatregelen gestimuleerd. Maar die Vlaamse inspanningen worden doorkruist door federale beslissingen zoals de injectietarieven. Daarom roept Vlaams parlementslid Liesbeth Homans (N-VA), samen met onder andere Carl Decaluwe (CD&V) en Bart Martens (sp.a), de Vlaamse regering op om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze contraproductieve federale maatregel.
Het Vlaamse regeerakkoord zet volop in op hernieuwbare energie. Onder andere door het toekennen van groenestroomcertificaten, maar vooral door een omvattend en concreet geheel van maatregelen ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie. Deze maatregelen worden echter sinds 1 juli 2009 tegengewerkt door de invoering van injectietarieven in uitvoering van het zogenaamde federale KB Tarieven. Dit Koninklijk Besluit stelt immers dat er een injectietarief (inclusief het basistarief) mag aangerekend worden voor hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppelingen (WKK) met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 5 megawatt. Onbegrijpelijk, vindt Homans. Deze injectietarieven zetten niet alleen een rem op de ontwikkeling van duurzame elektriciteitsproductie in Vlaanderen, ze hinderen ook de haalbaarheid van de Europese doelstelling van 20 percent hernieuwbare energie tegen 2020.
Het Vlaams regeerakkoord wil dergelijke injectietarieven net vermijden omdat ze investeringen in hernieuwbare energie ontmoedigen en pleit ook voor de nodige prikkels om de kosten voor de uitbouw en exploitatie van het net te beperken, zodat de distributienetbeheerders niet langer via een injectietarief de extra aansluitingskosten moeten verhalen, en om de omvang van de decentrale productie-installaties zo goed mogelijk af te stemmen op het verbruik ter plaatse.
Vorige week keurde de commissie Woonbeleid, Stedelijk beleid en Energie van het Vlaams parlement unaniem een resolutie goed die de Vlaamse regering vraagt om er bij de federale overheid op aan te dringen de injectietarieven zo spoedig mogelijk te laten schrappen of vrij te stellen. Het kan immers niet dat de inspanningen van de Vlaamse regering overschaduwd worden door het federale niveau, dat er maar niet in slaagt hieromtrent snel een beslissing te nemen. Daarnaast moet bekeken worden of de toepassing van injectietarieven niet door Vlaamse reglementering kan uitgesloten worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.