Ads Top

Duurzaamheid leidend bij aanbesteding GFT verwerking

Regio De Vallei heeft de verwerking van het GFT-afval, na een tweede aanbestedingsronde, gegund aan Twence in Hengelo. Vanaf 2011 wordt het GFT-afval uit Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen duurzaam verwerkt in een vergistingsinstallatie en biomassacentrale. Deze verwerkingsmethoden leveren een belangrijke milieuwinst op in vergelijking met composteren, de huidige verwerkingsmethode. De verwerking wordt niet alleen duurzamer, maar ook goedkoper. Bij de aanbesteding is een unieke procedure gevolgd. Niet alleen de prijs, maar ook duurzaamheid, zowel van de verwerking als transport, is leidend geweest. Duurzaamheid heeft voor 60% meegeteld in de keuze voor de verwerker. Van de drie inschrijvers heeft Twence Afval en Energie in Hengelo de verwerking gegund gekregen, omdat zij de beste combinatie prijs – duurzaamheid hebben aangeboden.
Het vochtige deel van het GFT-afval wordt vanaf 2011 vergist tot biogas en het houtige deel wordt verwerkt in een biomassa-centrale. Hierdoor komen veel minder broeikasgassen in de lucht. Het biogas wordt namelijk opgevangen en een warmtekrachtkoppeling (WKK) zet het biogas vervolgens om in warmte en groene stroom. De warmte wordt toegepast om de temperatuur van de vergistingsinstallatie (55°C) op peil te houden. De stroom wordt gebruikt voor de installatie zelf en de rest wordt geleverd aan het openbare stroomnet. De biologische restproducten, die overblijven na het vergistingsproces, worden in de biomassacentrale alsnog omgezet in groene energie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.