Ads Top

België installeert 40 keer zoveel zonne-energie als Nederland

Op het gebied van zonne-energie kan Nederland een voorbeeld nemen aan België. Onze zuiderbuur installeerde in 2009 voor meer dan 220 Megawatt aan zonnepanelen en is daarmee de op zes na grootste markt voor zonne-energie ter wereld. Nederland kwam niet verder dan een schamele 6 Megawatt. Vier jaar geleden zat België nog op nul Megawatt. Nederlandse initiatieven en projecten op het gebied van zonne-energie zullen op 22 april tijdens de conferentie 'The Solar Future II', in het Mediaplaza-complex in Utrecht, belicht worden door diverse sprekers en deskundigen uit binnen en buitenland.
Zo zal Ex-PvdA minister Jacqueline Cramer van VROM tijdens de conferentie ingaan op de haalbaarheid en toepassingsmogelijkheden van zonnepanelen in de gebouwde omgeving. Om Nederlandse nieuwbouwwoningen te laten voldoen aan de steeds strengere eisen van energiebesparing kan het nodig zijn dat elke nieuwbouwwoning straks standaard uitgerust wordt met zonnepanelen. Op die manier is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor woningen verder aan te scherpen. Cramer was hoogleraar duurzaam ondernemen, milieumanagement en milieukunde aan diverse universiteiten. Als minister van VROM was Cramer nauw betrokken bij het aanscherpen van de EPC. Nu mogelijkheden voor isolatie en zuinige HR-ketels volledig benut worden in de nieuwbouw, kan de overheid door aanscherping van de EPC het netto energieverbruik van woningen met zonnepanelen sterk terugbrengen. ,,Zonnepanelen op je dak wordt een must. We praten over tienduizenden nieuwe woningen per jaar. Cramer zal  aangeven of dat haalbaar is en welke rol Nederland kan spelen in de internationale ontwikkeling van zonne-energie," legt CEO Edwin Koot van het organiserende Solarplaza uit. Hij verwacht dat Nederland een belangrijke rol gaat spelen in het op esthetisch verantwoorde wijze inpassen van zonnepanelen op daken en woningen. Als zonne-energie binnen enkele jaren zonder subsidie kan concurreren met stroom uit het net, zal de aandacht verschuiven naar fraaie integratie van zonnecellen in daken en dakpannen. Mogelijke bezuinigingen op subsidie voor zonnepanelen, zoals geopperd door de ambtelijke werkgroepen van het kabinet, zouden de ontwikkeling van duurzame initiatieven in Nederland nog verder vertragen, meent Koot.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.