Ads Top

Archeologisch veldonderzoek in Delft voor nieuwe hoogspanningsverbinding

Elektriciteitstransporteur TenneT  laat ten zuiden van Delft een archeologisch veldonderzoek uitvoeren, voorafgaand aan de voorbereidingen van de geplande aanleg van een nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsverbinding. Dit onderzoek is  een wettelijke verplichting omdat het een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde betreft. In overeenstemming met de betrokken partijen begint het onderzoek op 8 maart 2010 en gaat naar verwachting twee tot drie dagen duren. TenneT gaat daarnaast in maart ook beginnen met voorbereidende werkzaamheden bij twee geplande opstijgpunten. Voor het onderzoek wordt in eerste instantie één proefsleuf  van 2 meter breed gegraven aan de oost- en westkant van het schelpenpad. Het wandelpad blijft intact en de sleuf zal wanneer er niet gewerkt wordt ter hoogte van het wandelpad dicht zijn. Aan de hand van deze proefsleuf brengen archeologen eventueel waardevolle resten in kaart. Het onderzoek wordt in opdracht van TenneT door de archeologische afdeling van Erfgoed Delft uitgevoerd.
Op basis van grondsporen en vondstmateriaal uit eerder onderzoek in de jaren negentig is bekend dat er resten van een verkavelingsysteem uit de Romeinse tijd liggen. Daarnaast bestaat er de verwachting dat er een deel van een inheems Romeins boerenerf wordt aangesneden. Als blijkt dat de resultaten van het proefsleuvenonderzoek duiden op een  behoudeniswaardige vindplaats dan wordt er in overleg met de provincie Zuid-Holland een vervolgplan gemaakt om deze vondsten op te graven en te documenteren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.